Na SOŠ v Príbeníku vznikne modelová farma využívajúca systém Agrokruh

Na SOŠ v Pribeníku budú žiaci pestovať zeleninu v bio kvalite. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom tu vznikne modelová farma využívajúca systém Agrokruh. Vzorová školská farma bude pozostávať zo 4 ramien, 12 kruhových polí a ostatných malých stavieb, ktoré sú súčasťou diela.

Modelová školská farma sa bude nachádzať v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) Príbeník. Podľa ekologického pestovateľa zeleniny a vynálezcu systému Agrokruh Jána Šlinského, na tejto pôde sa darí aj ekologickému pestovaniu, pretože sú tu vhodné klimatické podmienky.

„Systém Agrokruh je koncipovaný ako robotizované poľné pracovisko, ktoré zbavuje pestovateľa fyzickej nápady bez využitia ťažkej mechanizácie. Okrem toho zabezpečuje rekultiváciu pôdy, zastavuje jej znehodnotenie a zaisťuje revitalizáciu vidieka. Agroklimatické podmienky na Strednej odbornej škole v Príbeníku sú ideálne, takže vybudovanie modelovej farmy bude veľkým prínosom na overenie tohto systému pre južný Zemplín,“ uviedol Šlinský.

Na školskom pozemku v Príbeníku budú vytvorené riadky v tvare špirály, ktoré budú obrábané otočným ramenom na elektrický pohon. Na agrotechnický most bude možné pripevniť poľnohospodárske nástroje, ako sejačka, hrobkovač, či rýľovací stroj, ktoré budú obrábať pôdu v kruhoch.

„Počas letných prázdnin bol vypracovaný nový školský vzdelávací program a inovované boli učebné odbory argomechanizátor a poľnohospodárstvo. Agrokruhy by v prvej etape boli spustené v skúšobnej prevádzke s cieľom naplnenia  ich výchovno-vzdelávacieho účelu. O prácu a štúdium v oblasti poľnohospodárstva v súčasnosti nie je veľký záujem, vek poľnohospodárov sa pohybuje okolo 65 rokov. Našim cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o túto oblasť, aby sa vidiek nevyľudňoval, ale rozvíjal,“ uviedol riaditeľ SOŠ Príbeník Štefan Dubík.

Vypestovaná zelenina v bio kvalite by mala byť distribuovaná do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

„Prostredníctvom tohto projektu dokážeme zabezpečiť regionálny rozvoj, nakoľko ide o podporu poľnohospodárstva, ktoré je jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví v rámci Európskej únie. Do projektu budú zapojení študenti, čím sa zvýši aj kvalita výučbového procesu na našich poľnohospodárskych a strojníckych školách. Neoddeliteľnou formou bude propagácia tohto unikátneho systému, aby sme nielen žiakom, ale aj verejnosti ukázali ekologickú formu  pestovania zdravej zeleniny, zdravú výživu a zdravý životný štýl pri konzumovaní bio potravín,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

S prípravou pôdy na vzorovej farme v Príbeníku sa začne na jeseň tohto roka. Prvá zelenina by tu mala byť vypestovaná na jar 2019.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2018 10:00
Upravené: 18.01.2019 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról