Na Národnom pláne obnovy a odolnosti chce spolupracovať aj Košický samosprávny kraj

Samosprávne kraje žiadajú vládu SR, aby pri príprave plánu obnovy, ktorý je podmienkou získania financií z európskeho nástroja, spolupracovali aj so župami.

Košický samosprávny kraj sa chce aktívne zapojiť do prípravy Národného plánu obnovy a odolnosti, vďaka ktorému by malo Slovensko získať peniaze zo zdrojov EÚ na oživenie ekonomiky po pandémii. Na tento účel je v súčasnosti pre krajinu alokovaných 7,5 miliardy eur, pričom Slovensko by tieto finančné prostriedky malo čerpať v rokoch 2021 až 2027. Peniaze zo zdrojov EÚ by sme mali využiť na realizáciu reforiem a investícií, ktoré obnovia a posilnia odolnosť Slovenska a posunú krajinu vpred.

„Jednou z reforiem, ktorá by mala byť súčasťou plánu obnovy, je reforma verejnej správy. Pokiaľ by sa táto reforma mala týkať aj samospráv, je potrebné zapojiť do diskusie aj samosprávne kraje, nakoľko zatiaľ sme k rokovaniam prizvaní neboli. Aj preto apelujeme na vládu, aby pri príprave tak dôležitého dokumentu spolupracovala so samosprávnymi krajmi. Ponúkame praktický pohľad na infraštruktúrne projekty, ktoré dokážu zlepšiť ekonomiku v regiónoch. Aby boli reformné opatrenia efektívne a mali z nich prospech občania, musia ísť zdola nahor, teda z regiónov smerom k vláde. Vládu preto budeme žiadať, aby do reformných tímov boli prizvaní regionálni zástupcovia s cieľom pripraviť reformné opatrenia pre udržateľnú a zelenú transformáciu krajiny v prospech obyvateľov celého Slovenska,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Združenie samosprávnych krajov SK8 sa rozhodlo adresovať vláde list za účelom zapojenia do diskusie o príprave Národného plánu obnovy a odolnosti na svojom rokovaní v piatok 25. septembra v Bojniciach. „Európska únia predpokladá pri zostavovaní Národného plánu obnovy a odolnosti spoluprácu národnej úrovne riadenia štátu s regionálnou úrovňou, čo znamená spoluprácu vlády so samosprávnymi krajmi. To sa momentálne nedeje, preto apelujeme na vládu, aby sa to zmenilo. V opačnom prípade môžeme o značnú časť týchto peňazí prísť,“ dodal Trnka.

Gestorom pri príprave plánu Slovenska je Ministerstvo financií SR, ktoré by malo predbežný návrh reforiem zaslať Európskej komisii do 15. októbra spolu s Návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Prijaté reformy, ktoré by mali byť v budúcnosti financované z tohto európskeho nástroja, by mali následne vo svojom území implementovať jednotlivé samosprávy. Reformný plán by mal byť v súlade s kohéznou politikou a jej cieľmi, zároveň by mal vychádzať z odporúčaní vydanými Európskou komisiou. Jedným z nich je podpora prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku, či tvorba nových pracovných miest. Reformy by sa mali týkať aj oblasti vzdelávania, zdravotníctva a dopravy.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.09.2020 11:41
Upravené: 20.01.2021 16:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine