Na moste Ružín sa nepretržite pracuje

Práce na moste cez Ružín pokračujú podľa harmonogramu, ktorý predložil zhotoviteľ – spoločnosť Strabag.

Po odovzdaní staveniska 27. júna okamžite začali stavebné práce na rekonštrukcií mosta Ružín II/547 020 a pokračujú podľa harmonogramu výstavby. Robotníci pracujú v dvojzmennej prevádzke vrátane víkendov.

Postupne sa robia jednotlivé búracie práce: frézovanie vozovky mosta v celom profile mosta; odstránenie  izolácie a povrchu  chodníkov; odstraňovanie  obrubníkov; demontáž zábradlia – ľavá strana mosta; frézovanie spádového betónu mostovky; odstraňovanie prefabrikovaných ríms.

 

Na moste sa robí meranie a odber vzoriek, tieto práce zabezpečuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

V súčinnosti s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Košice  prebiehajú prípravné práce na zabezpečenie preložky vodovodu na pravej strane mosta.

Kontrolné dni sú zvolávané jedenkrát týždenne.

 

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.07.2017 10:00
Upravené: 06.12.2021 15:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001