Na linkách s taktovou dopravou sa počet cestujúcich vlani zvýšil

Takmer 36 miliónov cestujúcich sa v minulom roku prepravovalo regionálnymi autobusmi Prešovského a Košického samosprávneho kraja, čo predstavuje oproti roku 2022 mierny nárast. Zásluhu na tom má aj taktová doprava.

Zavedenie taktovej dopravy na východe Slovenska zvýšilo počet cestujúcich v regionálnych autobusoch. V roku 2023 cestovalo autobusmi regionálnej dopravy celkovo 35 932 354 cestujúcich. Pozitívny vplyv na to mal aj integrovaný taktový cestovný poriadok, kedy spoje odchádzali zo zastávok v pravidelných intervaloch, napríklad každých 60 minút.

Na linkách, kde došlo k takýmto systémovým zmenám, sa počet cestujúcich zvýšil v priemere o 5 %. Naopak na linkách, kde dosiaľ systémové zmeny realizované neboli, došlo k poklesu o 
4 %, čo zodpovedá dlhodobému trendu odlivu cestujúcich z autobusovej do individuálnej dopravy. Ide o linky, kde kvalita verejnej osobnej dopravy dlhodobo stagnuje.  

„Zvýšený počet prepravených osôb vo verejnej doprave na vybraných linkách dokazuje, že cestujúci ocenili prehľadnosť nového systému dopravnej obsluhy. Pri autobusových spojoch, kde došlo k takýmto systémovým úpravám cestovných poriadkov, sme zaznamenali aj skoro 40% nárast počtu cestujúcich. Je to obrovský rozdiel oproti linkám, kde zmeny zatiaľ nenastali. Nové, prehľadnejšie cestovné poriadky, pravidelné intervaly spojov a odchody zo zastávok prispievajú k popularite autobusovej dopravy. Keďže chceme posilniť tento trend, pripravujeme systémové zmeny aj pre ďalšie autobusové linky,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Taktový systém dopravy bol zavedený najmä na linkách v podtatranskom regióne v okolí Popradu, Kežmarku i Levoče. Pozitívny vplyv zavádzania systémových zmien bol v Prešovskom kraji napríklad na linke Lendak – Kežmarok – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec, na ktorej vzrástol počet cestujúcich o 38,2 %. Na území Košického kraja bol najväčší nárast počtu cestujúcich na linke Spišská Nová Ves – Baldovce – Spišské Podhradie – Ordzovany – Bijacovce, kde vzrástol počet cestujúcich až o 66 %.

V roku 2023 pribudli v regionálnej autobusovej doprave aj cestujúci, ktorí majú nárok na zľavy. „Som veľmi rád, že východniari prejavujú zvýšený záujem o ekologickejšie formy cestovania. Rekordný nárast sme vlani zaznamenali v prípade využívania osobitného cestovného pre tehotné ženy a víkendového cestovného pre rodiny s deťmi. Autobusovú dopravu využívali aj staršie vekové skupiny. Výborne sa ujalo zavedenie zľavneného cestovného pre seniorov od 63 rokov, ktoré sme iniciovali vo februári minulého roka. Využilo ho 2 418 052 cestujúcich. Snažíme sa o to, aby bola verejná doprava atraktívnou, preto veríme, že záujem cestujúcich sa bude ešte zvyšovať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Vlani bolo v regionálnej doprave na východe celkovo prepravených 35 932 354 cestujúcich, čo je oproti roku predtým mierny nárast. Osobitné cestovné využilo 11 618 tehotných žien, čo predstavuje v porovnaní s rokom predtým 131% nárast. Rodiny s deťmi cestovali aj minulý rok počas voľných dní len za 1 euro na osobu vďaka víkendovému cestovnému. Túto zľavu využilo 26 081 cestujúcich, čo predstavuje oproti roku 2022 nárast o 107 %.

Na východe Slovenska cestovalo v minulom roku najviac, až 87 % cestujúcich, v tarifných pásmach do 25 km. Najväčší počet prepravených cestujúcich bol v roku 2023 v KSK na linke Košice – Valaliky – Čaňa – Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde, na linke bolo predaných 651 633 lístkov. V PSK bola najviac využívanou linka Poprad – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor – Veľká Lesná, kde bolo prepravených 519 800 cestujúcich.

Cestujúci pritom čoraz viac využívajú výhody platieb dopravnou kartou. Kým v roku 2022 využilo túto možnosť 66 % cestujúcich, v roku 2023 to bolo až 73 %. Výhodou dopravných kariet je rýchlejšie vybavenie v porovnaní s platbou v hotovosti, keďže vodič nemusí manipulovať s mincami, cestovné lístky sú pri platbe dopravnou kartou aj lacnejšie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 24.01.2024 09:40
Upravené: 24.01.2024 12:21

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001