Na Deň učiteľov ocenil kraj 35 pedagógov

Ocenenie si dnes prevzalo deväť mužov a 26 žien. Boli medzi nimi riaditelia škôl, ale aj pedagógovia z gymnázií, hotelových, priemyselných, združených a stredných odborných škôl, učitelia z konzervatória, majstri odborného výcviku i vychovávateľka zo školského internátu.

Oceňovanie učiteľov z Košického kraja 2019Dokopy 35 pedagógov, ktorí robia učiteľskému povolaniu najlepšie meno, ocenil dnes Košický samosprávny kraj (KSK). Stredoškolskí pedagógovia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy si prevzali ocenenia v košickej Východoslovenskej galérii pri príležitosti Dňa učiteľov. Ten si každoročne pripomíname 28. marca. „Školstvo považujeme za jednu z kľúčových kompetencií nášho kraja a preto sa k nemu snažíme pristupovať zodpovedne. V našom kraji máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí náš obdiv a vďaka. Angažujú sa pri tvorbe metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú na školách rôzne projekty, cestujú do zahraničia a naberajú stále nové skúsenosti.  Učiteľské povolanie však, bohužiaľ, nie je dostatočne ohodnotené, a to ani finančne, ani morálne. Košický kraj sa preto takýmto spôsobom snaží poďakovať tým, ktorí sú svojou svedomitou prácou príkladom pre nás, ostatných,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Oceňovanie učiteľov z Košického kraja 2019Ďakovné listy si z rúk košického župana prevzalo deväť mužov a 26 žien. Spomedzi viac ako tridsiatky ocenených sa môže najdlhšou praxou v pedagogickom zbore pochváliť Alexander Štefanko z Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach, ktorý učí už 43 rokov. Okrem toho ako zástupca riaditeľa gymnázia úspešne manažuje prácu  zamestnancov aj študentov.

Oceňovanie učiteľov z Košického kraja 2019Na zozname ocenených sa okrem iných ocitla aj učiteľka Lucia Mikulová zo Spojenej školy v Sečovciach, ktorá na škole koordinovala viacero medzinárodných projektov. Učiteľku školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Noémi Ráczovú sa rozhodol kraj oceniť najmä pre jej inovatívny prístup k výučbe. Je autorkou podkladov pre vznik nového štvorročného študijného odboru Digitálna maľba a koncept art, ktorý na Slovensku absentoval.

Oceňovanie učiteľov z Košického kraja 2019Uznanie získal napríklad i učiteľ Zoltán Tóth zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Košíc, ktorý je na škole vedúcim Centra odborného vzdelávania a prípravy. Jednou z ocenených je aj Iveta Ďurašová, ktorá učí na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a popri pedagogickej činnosti pracuje aj ako členka v krajskej komisii a ako predsedníčka v celoštátnej komisii SOČ.

Oceňovanie učiteľov z Košického kraja 2019Zoznam ocenených učiteľov:

Mária Kašaiová, Gymnázium, Trebišov
Judita Lecková, Gymnázium – Gimnázium, Veľké Kapušany
Marcela Rabatinová, Obchodná akadémia, Trebišov
Jozef Kuzemka, SOŠ Strážske
Eleonóra Malá, Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Zlatica Karkošiaková, Gymnázium, Šrobárova, KE
Marcela Hojstričová, Gymnázium, Krompachy
Gabriela Vasiľková, Gymnázium P. Horova, MI
Róbert Janok, Gymnázium, Trebišov
Zuzana Kolesárová, Gymnázium, Poštová, KE
Zoja Záhornacká, Gymnázium, Gelnica
Alexander Štefanko, Gymnázium, Trebišovská 12, KE
Mária Ďuršová, Hotelová akadémia, SNV
Ivana Fafráková, Obchodná akadémia, Rožňava
Jozef Barta, Obchodná akadémia, Watsonova, KE
Zoltán Tóth, SPŠ elektrotechnická, KE
Irena Hutňanová, SPŠ strojnícka, KE
Iveta Ďurašová, Technická akadémia, SNV
Júlia Grejtáková, Konzervatótium Jozefa Adamoviča, KE
Agáta Marinčáková, SZŠ, Kukučínova 40, KE
Ľudmila Chovancová, SZŠ, Michalovce
Dana Štadlerová, SOŠ, Gemerská1, KE
Eva Šoltésová, SOŠ ekonomická, SNV
Andrea Havková, SOŠ OaS, Rožňava
Agnesa Martinská, SOŠ, Moldava n/Bodvou
Janka Kovalová, SOŠ, Markušovská c.4, SNV
Ján Papcún, SOŠ technická, MI
Mária Jurtinusová, SOŠ Jána Bocatia, KE
Beáta Sárossyová, SOŠ technická, KE
Stanislav Kmec, SOŠ, Pribeník
Noémi Ráczová, ŠÚV, Košice
Viliam Púček, SOŠ drevárska, SNV
Lucia Mikulová, SŠ Sečovce
František Pamula, Spojená škola, Dobšiná
Mária Bujňáková, ŠI A. Garbana, KE

Tu nájdete krátke charakteristiky ocenených.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2019 13:00
Upravené: 03.11.2021 14:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001