Most cez vodnú nádrž Ružín preverí dynamická zaťažovacia skúška

V pondelok 18. júna 2018 bude vykonaná dynamická skúška mosta č. 547-020 cez vodnú nádrž Ružín, v súlade so Slovenskou technickou normou 736209 Zaťažovacie skúšky mostov. Vodiči by mali rátať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami.

Skúška na mieste bude vykonaná použitím dvojnápravového nákladného vozidla s prejazdom cez umelé nerovnosti vozovky. Počas prejazdu vozidla a vykonávania skúšky budú nevyhnutné krátkodobé obmedzenia cestnej premávky na moste v trvaní približne 10 minút na jeden prejazd. Pre zber dostatočného množstva údajov bude potrebných približne 20 prejazdov. Medzi jednotlivými prejazdmi a meraniami bude most otvorený pre cestnú premávku. Dopravné obmedzenia potrvajú od 11.00 hod. do približne 16.00 hod.

Stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547020 Ružín – rekonštrukcia“ zrealizovala spoločnosť STRABAG s.r.o. v roku 2017. V rámci stavby bola 29. novembra 2017 zrealizovaná základná statická zaťažovacia skúška podľa normy STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov. Statická zaťažovacia skúška preukázala, že most vyhovel normovým kritériám a po kolaudácii, v decembri 2017, bol otvorený pre cestnú premávku.

V roku 2018 boli na nosnej konštrukcii mosta osadené špeciálne snímače – tenzometre, ktoré budú pravidelne 2x ročne monitorovať nosnú konštrukciu mosta.

„Aj po rekonštrukcii mosta dostávame podnety o zvýšenej frekvencii kamiónovej dopravy na tomto úseku. O to viac potrebujeme chrániť tento most, preto na overenie dynamických vlastností mosta realizujeme aj túto zaťažovaciu skúšku. Správa ciest KSK bude v pravidelných intervaloch realizovať aj váženia vozidiel prechádzajúcich týmto mostom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Zhotoviteľom dynamickej skúšky je Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.06.2018 10:00
Upravené: 17.01.2019 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról