Menovacie dekréty si prevzali štyri riaditeľky a päť riaditeľov

Sedem riaditeľov pokračuje vo svojom funkčnom období, dvaja sa funkcie ujmú po prvý raz.

Riaditeľov deviatich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) vymenoval dnes predseda KSK Rastislav Trnka. Štyri riaditeľky a piati riaditelia si prevzali menovacie dekréty na Úrade KSK. „Dobré meno školy robia nielen kvalitní pedagógovia, ale tiež kvalitné vedenie. Vážim si prácu riaditeľov škôl a verím, že ich odhodlanie je tým správnym impulzom na zmeny v našom kraji,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Novú riaditeľku Anetu Hollú bude mať Konzervatórium na Timonovej ulici v Košiciach a nového riaditeľa Gabriela Dobosa aj Gymnázium na Horešskej v Kráľovskom Chlmci. Obidvaja sa ujmú funkcie 1. júla, svoje školy povedú najbližších päť rokov. Zvyšní riaditelia pokračujú vo výkone funkcie v ďalšom päťročnom období. Rekordérom je riaditeľ Technickej akadémie na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi Ladislav Ruttkay, ktorý svoju školu vedie už 28 rokov. Podobne je to aj v prípade Petra Országha, ktorý je riaditeľom Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach je už 20 rokov. Obidvom sa ďalšie funkčné obdobie začne 1. júla.

Po 1. júli zostáva na vedúcej pozícii aj riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach Eva Csurkó. Predseda KSK s účinnosťou od rovnakého dátumu opätovne vymenoval aj Ľuboša Liptáka za riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, Štefana Krištína za riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského v Košiciach a Zuzanu Labancovú za riaditeľku Školy v prírode v Kysaku. S účinnosťou od 1. mája zostáva na ďalšie päťročné funkčné obdobie aj riaditeľka Obchodnej akadémie na Komenského v Trebišove Marcela Rabatinová.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2019 11:00
Upravené: 29.01.2020 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001