Medzinárodná maturita na Gymnáziu Šrobárova otvára dvere na univerzity vo svete a na Slovensku

Študenti majú čas podať prihlášku na školský rok 2024/2025 do konca mája.

Košický kraj otvára dvere za vzdelaním do celého sveta. Študenti majú do konca mája 2024 možnosť prihlásiť sa na štúdium programu s medzinárodnou maturitou International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), ktorý získalo Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.

Pre najbližší školský rok 2024/2025 otvára Gymnázium Šrobárova jednu triedu s počtom 22 žiakov. Prihlášky môžu posielať žiaci, ktorí ukončili 2. alebo 3. ročník gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom, sextu alebo septimu gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo 3. alebo 4. ročník bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým. Gymnázium prijíma prihlášky do 31. mája 2024 a prestupové skúšky do IB DP sa uskutočnia 5. júna 2024 v priestoroch Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Dvojročné štúdium umožňuje získať celosvetovo uznávané vysvedčenie o medzinárodnej maturitnej skúške – IB Diploma, ktoré maturantom pomôže dostať sa na prestížne zahraničné univerzity, ale aj na univerzity na Slovensku. IB World schools zdieľajú spoločnú filozofiu - záväzok poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie. Na rozdiel od bilingválneho štúdia, ktoré sa končí slovenskou maturitou, je IB DP kompletne v cudzom jazyku a končí sa medzinárodnou maturitou platnou po celom svete v kombinácii so slovenskou maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry. To zabezpečí, že je IB Diploma akceptované aj na slovenských univerzitách.

IB diploma uznávajú všetky svetové univerzity, ako napr. Harvard, Princeton, Yale, ale i tie európske – University of Bremen, Oxford, Cambridge. Osnovy programu sú jednotné pre všetky IB školy na celom svete a získané maturitné vysvedčenie v medzinárodnom meradle zodpovedá štandardom prijatia na univerzitu. IBDP nedáva dôraz len na kvalitné vzdelávanie, ale aj na komplexný rozvoj ich osobností a zmysluplné trávenie voľného času. Unikátnosť prínosu tohto programu spočíva práve v prepájaní školských a mimoškolských aktivít, ako je napríklad dobrovoľníctvo. Podrobné podmienky výberového konania na Medzinárodný vzdelávací program a viac informácií nájdete na webe školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 21.05.2024 13:20
Upravené: 21.05.2024 13:34

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001