Maturanti v Košickom kraji píšu písomky

Po prvý raz v tomto školskom roku maturujú absolventi v nových odboroch autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach.

Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti župy píše tento týždeň maturitné písomky 5 036 žiakov. Z toho na stredných odborných školách maturuje 3 325 a na gymnáziách 1 711 stredoškolákov. Žiaci na celom Slovensku písomne obhajujú svoje vedomosti zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazyka.

„Držím našim maturantom prsty a želám im, aby vedomosti, ktoré počas štúdia nadobudli, vedeli čo najlepšie zúročiť. Aj keď pre mnohých z nich je maturita prvou veľkou skúškou v živote, verím, že ju zvládnu bez stresov, s výsledkami, na ktoré budú hrdí,“ povzbudil maturantov predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja majú tento rok po prvý raz svojich maturantov nové odbory – autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach. Najviac žiakov v školskom roku 2018/19 maturuje na župných školách v Košiciach a Michalovciach. Konkrétne na Strednej odbornej škole na Ostrovského v Košiciach, na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, SPŠ elektrotechnickej na Komenského v Košiciach, Obchodnej akadémii na Watsonovej v Košiciach, Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach. 

Náhradný termín písomných maturít pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť na písomkách v riadnom termíne, stanovilo Ministerstvo školstva SR na 9. – 12. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra.

Končiacich stredoškolákov čakajú ešte ústne maturity, a to v termíne od 20. mája do 7. júna.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2019 10:00
Upravené: 03.11.2021 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001