Letné autobusové spojenia do Slovenského raja posilnené

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš aktívne reaguje na problematiku verejnej dopravy v území Národného parku Slovenský raj a jeho okolí a v spolupráci so svojimi partnermi počas letnej sezóny 2017 opäť posilní autobusové spojenia medzi vybranými turistickými destináciami južného Spiša.

Už v minulých rokoch osvedčený autobusový spoj bude počas leta premávať zo Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Čingov, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok do Hrabušíc, na Hrabušickú pílu a späť. Zachádzať bude aj ku železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo smeru Žilina a Košice, vďaka čomu sa zvýši dostupnosť stredísk Slovenského raja, ktoré nie sú obsluhované železničnou dopravou. Partnerom tohto spoja je krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Spoj bude premávať od 1. 7. do 3. 9. 2017.

Úplne novým dopravným spojením bude počas leta 2017 „letný minibus“, ktorý v pilotnom období od 1. 7. do 31. 8. 2017 spojí hlavné body záujmu v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch s turistickými strediskami Košiarny briežok a Čingov v Slovenskom raji. Minibus turistom ponúka okrem iného možnosť dopravy z Košiarneho briežka a Čingova do ZOO a na letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a späť. V Spišskej Novej Vsi naň nadväzuje spoj do južných stredísk Slovenského raja – Mlyniek, Dediniek, Stratenej a Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Turisti ubytovaní na Košiarnom briežku sa ním navyše budú vedieť dostať na Čingov ku vyššie spomínanému autobusu do Hrabušíc a na Hrabušickú pílu. Sadzba cestovného pre letný minibus bude jednotná: 1 € (deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby cestujú zdarma). Rovnako bude preprava minibusom zdarma pre turistov ubytovaných v členských ubytovacích zariadeniach OOCR Slovenský raj & Spiš (po preukázaní sa kartičkou, ktorú získajú na svojom ubytovaní). Minibus finančne podporilo mesto Spišská Nová Ves a obec Smižany.

Spoje realizuje dopravná spoločnosť eurobus, a. s., Košice.

Veríme, že posilnené spoje do stredísk Slovenského raja budú užitočné pre nejedného turistu, ktorý navštívi náš región.

Tu nájdete podrobné informácie o spojoch.

Cestovné poriadky k spojom je možné nájsť aj na oficiálnych stránkach OOCR Slovenský raj & Spiš, www.vraji.sk (sekcia Novinky) a www.spis-region.sk (sekcia Aktuality).

Autor/zdroj: www.slovenskyraj.eu
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.07.2017 12:35
Upravené: 21.12.2021 16:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001