Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený / Lost – Found

Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza (1938 – 1917) vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pre verejnosť bude sprístupnená od 17. novembra 2017 v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Košický rodák Leopold Horovitz patril medzi vyhľadávaných umelcov a popredných portrétistov svojej doby, no venoval sa aj žánrovej maľbe. Počas celej tvorivej kariéry si zachoval charakteristický čistý a precízny akademický štýl maľby. Pôsobil v Paríži, vo Varšave, neskôr v Budapešti a na sklonku života vo Viedni na dvore cisára Františka Jozefa I.

Rok po smrti Leopolda Horovitza sa konala retrospektívna výstava vo Wiener Künstlerhaus (1918) a ďalšia na jar roku 1938 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pri príležitosti storočnice narodenia umelca. Vo vtedajšom ovzduší ovplyvnenom aj vzrastajúcimi a propagandou živenými antisemitskými náladami bol ohlas na košickú výstavu v dobovej tlači minimálny – výstavu úspešného umelca židovského pôvodu zorganizoval Josef Polák, vtedajší riaditeľ múzea takisto židovského pôvodu spolu s umelcovým synom Arminom. V dvoch sálach na prízemí historickej budovy sa im podarilo zhromaždiť 51 originálov, medzi nimi olejomaľby, pastely i kresby a zároveň zabezpečiť 51 reprodukcií diel, z ktorých veľká časť sa dodnes nachádza v zbierkach VSM.

Slovenská národná galéria bola oslovená koncom roka 2015 k spolupráci na doteraz najväčšej retrospektívnej výstave pri príležitosti storočnice úmrtia Leopolda Horovitza súčasným riaditeľom Múzea Robertom Pollákom. Kurátorka výstavy a editorka katalógu Jana Švantnerová sa dielom Leopolda Horovitza zaoberá od roku 2003. Výskum pre potreby výstavy a sprievodného katalógu realizoval širší výskumný kolektív pod vedením kurátorky od jari 2016. Spoluprácu na projekte prijali dvaja znalci košických súvislostí – Anna Ötvös a Pavol Šalamon a kurátorky a kurátori zo SNG a z VSM: Katarína Beňová, Lucia Almášiová, Ivan Havlice a Dušan Béreš.

Od začiatku bolo hlavným zámerom kurátorky predstaviť život a dielo Leopolda Horovitza v širšom historickom kontexte jeho pôsobenia nielen v Košiciach a Budapešti, ale aj vo Varšave, Viedni a v Paríži. Hoci v slovenských súkromných a štátnych zbierkach sa nachádza iba 22 diel Leopolda Horovitza, na výstave sú doplnené viac ako 30 dielami z prestížnych zahraničných zbierok (Rakúska galéria Belvedere vo Viedni, Národné múzeum a Národná galéria v Budapešti, Národné múzeum vo Varšave a Vroclave, Kráľovský zámok na Waweli v Krakove) a z ďalších poľských a maďarských múzeí a zo súkromných zbierok.

Výstava tak dokopy predstavuje viac ako 50 originálnych diel umelca a zároveň približuje širšiu umeleckú produkciu daného obdobia – v siedmich sálach sú totiž okrem tvorby Leopolda Horovitza vystavené aj diela jeho učiteľov, rovesníkov a nasledovateľov – ako napríklad Imricha Emanuela Rotha, Vojtecha a Františka Klimkovičovcov, Hansa Canona, Heinricha von Angeli, Miklosa Barabása, Júliusa Benczúra, Dominika Skutezkého, Henrika Papa, Elemíra Halásza-Hradila a maliarovho syna Armina Horovitza. Na výstave tak bude prezentovaných spolu približne 200 výtvarných diel.

Výstava je návštevníkom prístupná z troch vstupov do výstavných sál, čo je výstavný zámer korešpondujúci s hlavnými ohniskami výskumu. Centrálny vstup vedie do „showroomu“ - reprezentatívnej predvádzacej miestnosti s najlepšími Horovitzovým portrétmi, ktoré sa podarilo na výstavu získať a v dvoch priľahlých sálach predstavujeme portrétnu a žánrovú tvorbu maliara. V týchto troch sálach má návštevník možnosť zoznámiť sa so štýlom tvorby a s rukopisom Leopolda Horovitza.

V ďalších štyroch miestnostiach sa už jeho diela striedajú s dielami iných umelcov, jeho učiteľov, rovesníkov, konkurentov a nasledovníkov. Sála venovaná Leopoldovým umeleckým začiatkom v rodných Košiciach a následne vo Viedni je prepojená s miestnosťou prezentujúcou tvorbu Horovitzových košických vrstovníkov a mladšej generácie umelcov, ktorí mali priamy kontakt s maliarom. V nej sa nachádza aj priestor venovaný retrospektívnej výstave maliara vo VSM v roku 1938.

Ďalšia sála je venovaná spoznávaniu rodinného zázemia maliara, ktoré ilustrujú materiály z rodinného archívu, fotografie, ale aj originálne maľby dotvárajúce rozsiahly rodokmeň maliarovej rodiny a potomkov. Nasleduje miestnosť venovaná výberu z tvorby konkurentov, s ktorými Horovitz zápasil o priazeň a náklonnosť dobového publika. Všetky miestnosti sú navzájom priechodné, takže návštevník sa môže slobodne pohybovať po celej výstave.

K výstave vychádza rozsiahly 155-stranový slovensko-anglický katalóg mapujúci život a tvorbu tohto umelca a tiež dobu a stredoeurópsku spoločnosť, v ktorej žil a tvoril. Katalóg je prvou publikáciou zameranou výhradne na tohto umelca a spolu s výstavou je výsledkom dlhodobého výskumu života a diela Leopolda Horovitza.

Sprievodný program výstavy

Prvý kurátorský výklad a sprievod výstavou sa uskutoční 26. 11. 2017 o 15.00.

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na webe VSM: www.vsmuzeum.sk a SNG: www.sng.sk

Zoznam vypožičiavateľov:
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Muzeum Narodowe, Warszawa
Muzeum Narodowe, Wrocław
Muzeum Okręgowe, Tarnów
Múzeum vo Svätom Antone, Sv. Anton
Österreichische Galerie Belvedere, Wien
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Slovenská národná galéria, Bratislava
Východoslovenská galéria, Košice
Východoslovenské múzeum, Košice
Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
a súkromní zberatelia (Veľká Británia, Poľsko, Slovensko)

Výstavno-edičný projekt podporili:
)Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Veľvyslanectvo Izraela
Židovská náboženská obec Košice
Visit Košice
Asprodecus – združenie pre rozvoj a podporu kultúry na východnom Slovensku
B´nai B´rith Concordia Košice
Primátor mesta Košice
Starosta mestskej časti Košice – Západ

Trvanie výstavy: 16. 11. 2017 – 22. 4. 2018

Kurátorka výstavy a editorka katalógu: Jana Švantnerová

Grafický dizajn katalógu: Eva Kašáková

 

Autor/zdroj: Jana Švantnerová kurátorka výstavy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2017 15:30
Upravené: 14.07.2021 14:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine