KSK patrí medzi najúspešnejšie kraje pri získavaní prostriedkov z eurofondov na investičné projekty v oblasti kultúry

Z Regionálneho operačného programu KSK už v minulosti realizoval štyri projekty – jednu etapu rekonštrukcie Východoslovenského múzea v Košiciach, časť rekonštrukcie historickej sály a predsália vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, rekonštrukciu Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave a rekonštrukcia Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Významný balík finančných prostriedkov na investičné projekty v kultúrnych inštitúciách získal KSK z prioritnej osi venovanej Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013. Na sedem Ostrovov kultúry získal spolu nenávratný finančný príspevok vo výške 9 644 531 eur. Nové otvorené zóny vznikli vo Východoslovenskom múzeu, Východoslovenskej galérii, v areáli Katovej bašty, Divadle Thália, Bábkovom divadle, Barkóczyho paláci a vo Verejnej knižnici J. Bocatia.

V minulom roku Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja. Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získa kraj nenávratný finančný príspevok vyše 8,6 milióna eur na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Investičné projekty sa budú realizovať v štyroch múzeách a jednej hvezdárni. Tým, že regionálna samospráv realizovala stratégiu kultúry a program Terra Incognita, otázka zlého stavu niektorých kultúrnych inštitúcií vystúpila výrazne do popredia. Stav múzeí nezodpovedá súčasným požiadavkám návštevníkov. Sú to historické objekty, vyžadujú si veľa peňazí na prevádzku, ale aj na rekonštrukciu. Preto KSK systémovo zvolil štyri múzeá na Spiši, Gemeri, Zemplíne a južnom Zemplíne. Rekonštrukcie sa budú týkať riešenia havarijných stavov, základného vybavenie, infraštruktúry, rozvodov, okien, dverí, podláh aj exteriérov. Momentálne je tesne pred ukončením kontrola výsledkov verejných obstarávaní na príslušnom sprostredkovateľskom orgáne.

S ďalšími dvoma investičnými projektmi bol Košický samosprávny kraj úspešný vo výzve k opatreniu na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov v oblasti podpory pamäťových a fondových inštitúcií a nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Prvým je projekt obnovy Jazdiarne v Kaštieli v Trebišove, ktorý spravuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Druhý sa zameral na revitalizáciu depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci. Obidva napĺňajú ciele výzvy - zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, rekonštruovať, rozširovať a modernizovať objekty, obstarať ich vybavenie a revitalizovať tak významné pamiatkové objekty.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2015 09:30
Upravené: 29.03.2017 15:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine