KSK našiel výnimočné ženy

Košický samosprávny kraj našiel výnimočné ženy, ktoré žijú a pôsobia v tomto regióne. Regionálna samospráva spolu s Krajským kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti v Košiciach vyhlásili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prvý ročník súťaže, ktorej cieľom je zviditeľniť výnimočné ženy Košického kraja. Výsledky prvého ročníka ankety, ktorá má svoje pokračovanie aj na celoslovenskej úrovni, oznámili organizátori v stredu 22. júna 2011 v Zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výnimočnými ženami Košického kraja 2011 sa stali Lívia Kalmárová, Petra Lengyelová, Valéria Eľková, Marta Györiová, Mária Bujňáková, Anna Rychvalská a Ľubica Cehlárová, in memoriam.

Výnimočné ženy 2011Do súťaže bolo prihlásených spolu 25 žien, prevažnú časť prihlásili kolegovia, ale aj rodinní príslušníci. Členovia pracovných skupín Inštitútu rodovej rovnosti KKM Košice do užšieho výberového kola vybrali 9 žien. V užšom kole návrhy posudzovali členovia komisie, v ktorej boli osobnosti spoločenského a kultúrneho života: Elena Petrášková - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov USSK s.r.o., Arpád Račko - akademický maliar a sochár, Štefan Mráz - konateľ spoločnosti Termostav Mráz s.r.o., Ivan Sogel – herec a umelecký šéf Bábkového divadla Košice, Viliam Čičvák - riaditeľ ReSocia, n.o. Petrovce.

„V Košickom samosprávnom kraji žije veľa žien, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné, ale ich blízke okolie vie, že sú niečím výnimočné. Môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných, pretože majú energiu, nápady, radosť zo života, túžbu dosahovať stále nové ciele. Nikdy nebudú stredobodom pozornosti bulvárnych médií. Sú stredobodom svojich mikrosvetov. Spolu s Inštitútom rodovej rovnosti v Košiciach by sme chceli ich životné príbehy predstaviť verejnosti, pretože si to zaslúžia. Chcem poďakovať všetkým ženám, ktoré žijú a pôsobia v Košickom kraji za to, že sa podieľajú na jeho rozvoji. Sú pre nás inšpiráciou, oporou, radosťou,“ zdôraznil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

PaedDr. Lívia Kalmárová, Košice
PaedDr. Lívia KalmárováAj napriek starostlivosti o svoju ťažko postihnutú dcéru a manžela pripútaného na invalidný vozík po úraze v roku 2010, sa venuje mentálne postihnutej mládeži v OZ ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, ktoré založila v roku 2005. V rokoch 1974 - 2006 bola vysokoškolskou učiteľkou - hlasovou pedagogičkou na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Organizuje umelecké súťaže, je autorkou projektu Medzinárodnej speváckej súťaže „Moyzesiana" pre študentov vysokých škôl pedagogického smeru a učiteľov z praxe, členkou predsedníctva Spoločnosti Downovho syndrómu Cena Arpáda Račkana Slovensku, členkou Redakčnej rady časopisu Slnečnica, spoluriešiteľkou medzinárodných projektov Education and Culture Leonardo da Vinci v oblasti neformálneho vzdelávania a Sokrates. Aktívne sa zúčasťňuje na medzinárodných integračných festivaloch.

Ing. Petra Lengyelová, Kysak
Ing. Petra LengyelováKeď mala 16 rokov, na astmatický záchvat jej nečakane zomrel otec. O 6 rokov neskôr po dlhom boji s rakovinou jej zomrela aj mamka. Ostalo tak 5 sirôt vo veku 9, 11, 13, 20, 22 rokov. Najstaršia bola Peťa a tá si všetkých súrodencov zobrala do opatrovníctva. Už v čase, keď sa jej mamka liečila na onkológii, zastupovala ju doma vo všetkom, popritom študovala na gymnáziu a pravidelne dochádzala do Košíc navštevovať mamku – hoci to bolo všetko pre ňu samu veľmi časovo aj psychicky náročné. Táto situácia bola veľmi náročná pre všetky deti nielen z finančnej, ale hlavne z psychickém stránky. Na Petru prešli všetky bežné starosti rodiča – ako chodenie k lekárom (až do Košíc), triedne aktívy v škole, riešenie nákupov, celá starostlivosť o domácnosť, starosti o dom a výchova mladších súrodencov. Popri tom pokračovala v štúdiu na Vojenskej leteckej akadémii a brigádovala. Štúdium ukončila červeným diplomom a pokračuje v doktoranskom štúdiu. Petre bola v roku 2009 udelená cena „Matka roka“(Košický región) za vzornú starostlivosť a neúnavnú obetavosť.

Bc. Valéria Eľková, Markovce
Bc. Valéria EľkováJe opakovane zvolenou starostkou obce Markovce, poslankyňou KSK a je na prahu posledného ročníka vysokej školy. V obci si vybudovala pevné zázemie. Markovce pod jej vedením zvládli následky živelných pohrôm - zničujúcej víchrice i povodní, ktoré sa do obce po pretrhnutí hrádze rieky Ondava vrátili dvakrát. Bez ohľadu na politické pomery v krajine dokázala zabezpečiť všetko potrebné, aby sa po pohromách obec čo najskôr dostala do pôvodného stavu. Fakt, že 65% populácie v obci tvoria sociálne slabší občania, si vyžaduje hraničnú mieru trpezlivosti a pracovné týždne bez sobôt a nedieľ. Je predsedníčkou obecnej únie žien, členkou krajskej rady Zboru pre občianske záležitosti, deviaty rok vedie v obci rómsky folklórny súbor Vienala (viera, nádej, láska), ktorý je úspešný na regionálnej úrovni. Štyri roky bola okresnou predsedníčkou politického subjektu, ktorý vo voľbách zastupovala.

PaedDr. Marta GyöriováPaedDr. Marta Györiová, Košice
Rodičia Marty Györiovej prežili holokaust. Bola učiteľkou, neskôr riaditeľkou základnej školy v Kráľovciach, pracovala na odbore školstva. V roku 1968 iniciovala založenie Klubu židovských žien v Košiciach a v 1999 bola organizátorkou založenia Organizácie židovských žien na Slovensku ESTER, ktorá dodnes organizuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre poznanie židovskej kultúry a histórie. Je viceprezidentkou celosvetovej organizácie židovských žien (ICJW) a nositeľkou ocenenia Srdce na dlani a vyznamenania Židovského múzea. Napriek tomu, že je onkologickou pacientkou, v práci nepoľavuje, snaží sa, aby spoločnosť bola tolerantná, otvorená rôznym kultúram a tradiciám.

Prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., Košice
Prof. h. c. doc. JUDr. Mária BujňákováV rokoch 1993 až 1996 zastávala funkciu prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie občanov na Právnickej fakulte UPJŠ. Od marca 2003 do februára 2011 bola dekankou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Za obdobie 35 ročnej pedagogickej praxe stále pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, v rokoch 1997 - 2003 pôsobila aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje finančnému a daňovému právu. Bohatá je jej vedecká publikačná činnosť, je členkou domácich aj zahraničných vedeckých rád. Dokázala sa presadiť v rezorte, ktorý je doménou mužov.

Anna Rychvalská, 68 rokov, Košice
Anna RychvalskáPríkladne a odovzdane celých 39 rokov zabezpečuje celoročnú a permanentnú starostlivosť o vlastnú ťažko zdravotne postihnutú dcéru, ktorá je ležiaca a inkontinetná. Pani Rychvalská vychovala svoje ďalšie dve zdravé deti tak, že dnes sú z nich úspešní ľudia v zamestnaní, majú vlastné rodiny. Nemá možnosť venovať sa ani svojim záľubám. Vzhľadom na to, že sa prevažnú väčšinu pracovného života venovala starostlivosti o dcéru, má veľmi nízky dôchodok a ešte sa stará aj o manžela, ktorý je po operácii bedrového kĺbu. Manželia Rychvalskí nikdy neboli na dovolenke, ale žijú šťastný a láskyplný spoločný život.

Bc. Ľubica Cehlárová - In memoriam, Spišská Nová Ves
Bc. Ľubica Cehlárová - In memoriam, prevzala JUDr. Ľubica Demeková, PhD.Ocenenie prevzala dcéra - JUDr. Ľubica Demeková, PhD.
Stála pri zrode Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi a bola jeho predsedníčkou. Zložité podmienky s umiestnením dospelých ľudí s mentálnym postihnutím ju primäli k tomu, že po večeroch na úkor svojho voľného času a zdravia písala projekty, aby získala financie a mohla vybudovať domov sociálnej starostlivosti pre dospelých s mentálnym postihnutím. Tento sen sa jej podarilo splniť vo februári 2005, keď začal prevádzku Domov sociálnych služieb NÁŠ DOM v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa stal ozajstným domovom plným lásky, nehy a porozumenia pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Všetko robila bez nároku na ocenenie. Svoju neľahkú životnú púť skončila 21. januára 2011. Preto si zaslúži toto ocenenie „In memoriam“. Za svoju mamu ho prevzala dcéra Ľubica Demeková.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto Marián Angelovič
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2011 18:00
Upravené: 12.03.2017 18:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001