Kŕmidlo zabodovalo

Žiaci Strednej odbornej školy v Prakovciach Emília Bandyová, Nikola Pokutová, Ondrej Bikár a Július Girga zabodovali so svojím kŕmidlom pre vtáčiky v školskom recyklačnom programe Recyklohry.

Žiaci z Elokovaného pracoviska v Prakovciach sa v rámci projektu „Recyklohry“ zapojili do úlohy: Príprava na chladné dni a vyrobili kŕmidlo pre vtáčiky. V jesennej úlohe mali Recyklohráči vytvoriť z odpadových materiálov funkčné kŕmidlo pre vtáčiky. Pod vedením majsterky odbornej výchovy Beáty Michalovej vytvorili z papiera netradičné kŕmidlo, ktoré ocenila aj porota. Prakovskí študenti patria medzi piatich najlepších z 221 zapojených škôl. Získali aj vecné odmeny, ktoré im budú slúžiť na vyučovaní.

Školský Recyklačný program Recyklohry vznikol v decembri roku 2010 so zámerom podporiť environmentálnu výchovu na materských, základných a stredných školách na Slovensku. Predlohou bol projekt RECYKLOHRY, do ktorého sa v Českej republike zapojilo už viac než 2 250 školských zariadení. Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber a recykláciu vyslúžilých elektrozariadení a batérií.

Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj SŠ na Slovensku a účasť v ňom je celkom bezplatná. Zdarma je aj dodanie zberných nádob na vyslúžilé drobné elektrozariadenia a na použité batérie a tiež následný odvoz po ich naplnení.

RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia a použitých batérii. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v našom špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo.

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Bc. Vladimír Urban
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2017 15:00
Upravené: 19.10.2021 17:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001