Krajský parlament nesúhlasí s ďalším uránovým prieskumom

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rokovaní 15. decembra schválili uznesenie, ktorým deklarovali postoj k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková.

Karol LabašZastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja väčšinou hlasov vyjadrilo nesúhlas s avizovaným zámerom spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. o predĺženie lehoty geologického prieskumu v prieskumnom území Čermeľ – Jahodná na uránové, molybdénové a medené rudy. Poslanci nesúhlasia s dobývaním akýchkoľvek nerastov v chránenom ložiskovom území Košice VI. Zastupiteľstvo uznesením vyzýva ministerstvo životného prostredia, aby nevyhovelo žiadosti firmy Ludovika Energy s.r.o. ani prípadnej podobnej žiadosti iného subjektu a lehotu na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková nepredĺžilo. Zároveň žiada predsedu KSK, aby s týmto uznesením oboznámil ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Ludovika Energy s.r.o.

Návrh vzišiel z iniciatívy košickej Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK), ktorý vo vystúpení pred poslancami tlmočil zástupca košických ochranárov Karol Labaš. S uznesením súhlasilo 48 poslancov, dvaja sa hlasovania zdržali.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2014 14:00
Upravené: 15.03.2017 14:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001