Krajskí poslanci zasadli posledný raz v 5. volebnom období

Aktuálne volebné obdobie ovplyvnila pandémia, poslanci tak po prvý raz v histórii zasadali aj online.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa dnes zišlo posledný raz v 5. volebnom období. Celkovo sa počas piatich rokov uskutočnilo 33 zasadnutí, a to s dvojmesačnou periodicitou. Obyvateľov Košického kraja reprezentovalo v „župnom parlamente“ dokopy 57 poslancov, pričom prítomnosť na rokovaní za celé volebné obdobie dosiahla úroveň 89,40 percenta.

Župe sa podarilo zaviesť aj niekoľko protikorupčných opatrení, ktoré odporúčala prijať mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Rokovací poriadok bol upravený tak, aby sa na rokovaniach mohla zúčastňovať a vystúpiť aj verejnosť. Verejné sú aj zasadnutia komisií zastupiteľstva. Okrem toho môžu občania sledovať online prenos zo zasadnutia na webe kraja ako aj na sociálnej sieti župy.

Zásadný vplyv na rokovanie mala pandémia COVID-19, ktorá zmenila spôsob rokovaní. Poslanci boli po prvý raz v histórii donútení pristúpiť k online rokovaniam zastupiteľstva ako aj online rokovaniam komisií. V tomto volebnom období sa uskutočnilo 298 rokovaní komisií, z toho bolo 33 online, 65 formou individuálneho prerokovania materiálov s hlasovaním Per rollam a 200 rokovaní sa uskutočnilo prezenčne.

V apríli 2021 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva KSK, ktoré pripomenulo založenie predchodkyne samosprávneho kraja, vtedajšej Košickej župy. Významným dňom kraja sa stal 23. apríl na počesť historicky prvého zastupiteľstva. Krajskí poslanci schválili, že pri tejto príležitosti sa každoročne budú konať Župné dni, ktoré priblížia činnosť samosprávneho kraja. Vlani mali Župné dni premiéru.

Piate volebné obdobie poznačilo úmrtie poslanca Štefana Staška za volebný obvod Sobrance. Z toho dôvodu zasadol do poslaneckej lavice náhradník Štefan Džurina. Krajské zastupiteľstvo prijalo v piatom volebnom období dokopy 770 uznesení. Počas rokovaní predložili poslanci 305 interpelácií, na ktoré predseda Košického samosprávneho kraja odpovedal v zákonom stanovenej lehote. Schválených bolo aj 21 všeobecne záväzných nariadení.

O tom, ktorých 57 poslancov zasadne do krajského zastupiteľstva v 6. volebnom období, rozhodnú obyvatelia Košického kraja v spojených regionálnych voľbách. Komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 29. októbra.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2022 14:15
Upravené: 27.01.2023 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine