Krajskí poslanci budú rokovať prostredníctvom videokonferencie

Na konci apríla sa bude konať testovacie zasadnutie, obsahom programu bude iba niekoľko bodov na odskúšanie rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie.

V súvislosti s novým koronavírusom 7. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila súbor noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Nová legislatíva umožňuje samosprávam rokovať prostredníctvom videokonferencie, alebo iným vhodným spôsobom prostriedkami komunikačnej technológie. Novela zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov nadobudla účinnosť 9. apríla.

„V záujme ochrany verejného zdravia bude najbližšie rokovanie Zastupiteľstva KSK formou videokonferencie. V súčasnosti pripravujeme technické a organizačné riešenie pre videokonferenciu a online hlasovanie všetkých 57 krajských poslancov. Nakoľko ide o náročné technické zabezpečenie, toto zastupiteľstvo bude mať iba niekoľko neodkladných bodov programu. Ak sa technika osvedčí a videkonferencia aj online hlasovanie bude funkčné, v máji sa bude konať ďalšie zastupiteľstvo s ostatnými bodmi, o ktorých sme pôvodne mali rokovať v apríli,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

30. apríla budú poslanci Košického samosprávneho kraja rokovať o zmene spoločnosti ORID, s.r.o. na Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja s.r.o., ktoré by mohli v čase aktuálnej pandémie zabezpečovať ochranné pomôcky pre obyvateľov kraja aj pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kraj bude rozhodovať aj o spoluúčasti na financovaní projektu cezhraničnej spolupráce pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO v Košiciach aj projektu Most úsmevov, do ktorého sa každoročne zapájajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Neodkladným bodom programu je aj zaradenie výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy technickej v Rožňave. Kraj v minulom roku začal s výstavbou novej školskej jedálne pri obchodnej akadémii v Rožňave za takmer milión eur. Kuchyňa v tejto jedálni by mala variť aj pre výdajňu jedál pri SOŠ technickej. V programe zastupiteľstva je aj informatívna správa o prijímaných opatreniach Košického kraja v súvislosti s COVID-19.

Záznam z videokonferencie bude zverejnený na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.04.2020 12:39
Upravené: 19.01.2021 14:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001