Krajská prokuratúra odložila podnet na preskúmanie zákonnosti postupu predsedu KSK ako nedôvodný

23. apríla Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) prijalo uznesenie, ktorým zvolilo za predsedníčku Zdravotnej komisie Zastupiteľstva KSK poslankyňu Renátu Lenártovú. Predseda KSK Rastislav Trnka využil svoje právo a v zmysle § 16 ods. 4 zákona o samospráve vyšších územných celkov rozhodol, že predmetné uznesenie nepodpíše, čím pozastavil jeho výkon. Prokuratúra konštatovala, že postupoval v súlade so zákonom.

Poslankyňa Renáta Lenártová v podnete zaslanom prokuratúre tvrdila, že predseda KSK nezdôvodnil, v čom spočíva nevýhodnosť jej zvolenia pre Košický kraj, a teda nemohla byť naplnená dikcia zákona.

Prokuratúra však v upovedomení o vybavení podnetu uviedla, že predseda KSK postupoval v súlade so zákonom a využil svoje právo, ktoré mu vyplýva z platnej legislatívy. Ak sa totiž domnieva, že uznesenie zastupiteľstva odporuje zákonu alebo je pre kraj zjavne nevýhodné, nemusí ho podpísať. Následkom je pozastavenie výkonu takého uznesenia. Predseda KSK tak nepostupoval v rozpore so zákonom, nakoľko tzv. sistačné oprávnenie je jeho výlučným právom, ktoré je založené na jeho úvahe. Podnet na preskúmanie zákonnosti postupu predsedu KSK preto prokuratúra odložila ako nedôvodný.

„Ako dôvod nevymenovania poslankyne Lenártovej som uviedol, že pre kraj by to bolo nevýhodné, nakoľko už v minulosti bola členkou viacerých komisií krajského a mestského zastupiteľstva, na zasadnutí ktorých sa zúčastňovala veľmi sporadicky. Som rád, že prokuratúra vysvetlila poslankyni Lenártovej, čo je právo predsedu, a teda, aby som parafrázoval, čo je „demokratické.“ Tak, ako má poslankyňa právo zahlasovať, resp. nezahlasovať za uznesenie, také isté je právo predsedu podpísať alebo nepodpísať uznesenie. Je v našom záujme, aby komisie Zastupiteľstva KSK boli funkčné,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Dodal, že ako informoval na poslednom Zastupiteľstve KSK, o predsedovi zdravotnej komisie rozhodnú krajskí poslanci na najbližšom zastupiteľstve, 27. augusta 2018.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2018 12:27
Upravené: 18.01.2019 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról