Kraj získa z prenájmu priestorov lekární o takmer 400 percent viac peňazí než doteraz

Vďaka otvorenej súťaži, ktorá priniesla komerčné nájomné, získa Košický samosprávny kraj financie na rekonštrukciu priestorov zdravotníckych zariadení v Košiciach.

Súčasťou podmienok obchodných verejných súťaží bolo zloženie preddavku vo výške 50 percent z 10-ročného nájomného, vďaka čomu bude môcť župa začať s rekonštrukciami budov zdravotníckych zariadení. Takýmto spôsobom získa kraj do konca septembra 2 850 000 eur. „Rekonštrukcie polikliník chceme financovať z viacerých zdrojov, časť z tohto preddavku využijeme na komplexnú obnovu najnavštevovanejšieho zdravotníckeho zariadenia, ktorým je Poliklinika Juh,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj doteraz inkasoval z prenájmu priestorov štyroch lekární v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach 127 000 eur ročne. Po novom to bude suma 570 000 eur, čo je o takmer 400 percent viac než platili predchádzajúci nájomcovia v pôvodných priestoroch na základe zmlúv bez otvorenej súťaže. Finančné prostriedky, ktoré župa výberom nájomného získa, investuje do zlepšenia komfortu pacientov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. „Prenájom priestorov spoločnostiam poskytujúcim lekárenské služby sa konal formou obchodnej verejnej súťaže, vďaka čomu sa nám po rokoch podarí vyberať za nájom komerčné nájomné. Kým doposiaľ platili nájomcovia za meter štvorcový 139 eur za rok, po novom to bude v priemere 633 eur ročne. Finančné prostriedky, ktoré vyberieme za nájom, investujeme do rekonštrukcií budov bývalých polikliník, takže sa vrátia občanom vo forme kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti,“ informoval Trnka.

Obchodné verejné súťaže boli vyhlásené na prenájom priestorov piatich lekární v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika Nad Jazerom, Poliklinika Juh, Poliklinika Východ, Poliklinika Sever a Zdravotnícke stredisko na Poštovej ulici v Košiciach. Do súťaží sa zapojilo deväť subjektov, súťaž na prenájom lekárne v stredisku v Starom meste bola neúspešná pre nesplnenie podmienok jediného uchádzača. Zmluvy s novými nájomcami uzatvoril kraj na dobu 10 rokov.

Košický samosprávny kraj vypovedal nájomné zmluvy s pôvodnými nájomcami z dôvodu, že v minulosti boli uzatvárané bez obchodnej verejnej súťaže alebo iného transparentného výberu a následne boli bez patričného dôvodu predlžované. Podľa zákona o majetku vyšších územných celkov má však kraj povinnosť pri prenájme svojho majetku súkromným spoločnostiam vytvárať súťažné prostredie. Do obchodnej verejnej súťaže o tieto priestory sa tak mohol zapojiť každý, kto o to prejavil záujem a splnil podmienky.

Výsledky obchodnej verejnej súťaže:

Poliklinika Nad Jazerom – Dr. Max 188 s.r.o.

Poliklinika Juh – ŠOVAR, s.r.o.

Poliklinika Východ – FARMALOG, spol.s.r.o.

Poliklinika Sever – PLUS, spol.s.r.o.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.09.2021 12:07
Upravené: 02.02.2022 17:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001