Kraj svoj postoj k ťažbe uránu nezmenil

Košický samosprávny kraj aj naďalej trvá na svojom nesúhlasnom postoji a odmieta ťažbu a spracovanie uránu na území kraja. Využije všetky možnosti na to, aby sa urán pri Košiciach nikdy neťažil.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v tejto súvislosti bude iniciovať stretnutie s ministrom životného prostredia László Sólymosom. Zároveň predloží na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva KSK výzvu ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi, aby odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a European Uranium Resources“, ktoré bolo podpísané presne pred piatimi rokmi v decembri 2012 a po obchodnej dohodne EÚ – Kanada (CETA) dáva väčšiu právnu silu spoločnosti Ludovika Energy.

„Táto trauma obyvateľov celého regiónu sa musí skončiť. Urobím všetky dostupné kroky na to, aby sa našlo definitívne riešenie. Nie čiastkové, ktoré na chvíľu upokojí verejnú mienku a potom opätovne zneistí obyvateľov nášho kraja, ako sa to aktuálne stalo,“ povedal Rastislav Trnka na margo rozhodnutia ministra životného prostredia, ktorý začiatkom decembra vyhovel rozkladu firmy Ludovika Energy.

Vo februári 2014 prijali poslanci Zastupiteľstva KSK Uznesenie č. 15/2014 Postoj Košického samosprávneho kraja k dokumentu „Memorandum o porozumení spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources. Odmietli v ňom memorandum, ktoré bolo podpísané bez vedomia zastupiteľstva a bez vedomia predsedu KSK a je v rozpore so záujmami obyvateľov kraja. Zároveň deklarovali, že sa Zastupiteľstvo KSK sa necíti byť nijakým spôsobom viazané daným a ani žiadnym iným dokumentom pripúšťajúcim možnosť ťažby alebo spracovania uránu na území kraja a v záujme zabezpečenia ústavného práva občanov na zdravé životné prostredie bude aj naďalej pokračovať v úsilí o dosiahnutie bezpodmienečného zákazu ťažby a spracovania uránu na území kraja.

Podľa informácií, ktoré zverejnila Tlačová agentúra SR  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR opäť posúdi návrh spoločnosti Ludovika Energy na určenie prieskumného územia v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach. Minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) začiatkom decembra zrušil prvostupňové rozhodnutie odboru štátnej geologickej správy rezortu, ktorým bolo v júni zastavené konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Sčasti tak vyhovel rozkladu, ktorý firma podala voči prvotnému rozhodnutiu. Návrh spoločnosti Ludovika Energy sa týka geologického prieskumu nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy. Rozsah navrhovaného územia pritom zahŕňa celé chránené ložiskové územie uránovo-molybdénových rúd. Envirorezort v júni zastavil správne konanie vzhľadom na to, že podobný návrh firmy už predtým v plnom rozsahu zamietol. Osobitná komisia ministra pre konanie vo veciach rozkladov však dospela k záveru, že "prvostupňový správny orgán mal predmetnú žiadosť navrhovateľa preskúmať po vecnej stránke a vydať rozhodnutie, a nie konanie zastaviť". Preto minister vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková/Tlačová agentúra SR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2017 08:00
Upravené: 14.02.2018 08:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine