Kraj sa spolu s partnermi púšťa do projektu zameraného na odstránenie PCB látok na Zemplíne

Projekt Zemplin LIFE Remedy má riešiť problém znečistenia geologického prostredia, vody aj kontaminácie živočíchov na Zemplíne.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Strojníckou fakultou TUKE, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, spoločnosťou Kosit a občianskym združením EnviSlovakia, o.z. rozbiehajú projekt Zemplin LIFE Remedy. Zameraný je na činnosti smerujúce k odstráneniu škodlivých PCB látok na Zemplíne, ktoré pochádzajú zo štátneho podniku Chemko Strážske. So žiadosťou o financovanie tohto zámeru a realizáciou konkrétnych aktivít vo výške takmer 4,6 mil. EUR sa obracajú na Európsku úniu.

„Rozsah kontaminácie nekončí odstránením zle uskladnených PCB látok v sudoch, ale pokračuje pozdĺž odpadového kanála Strážske až po Zemplínsku šíravu. Znečistenie už desaťročia pretrváva v pôde  aj  vode. Okrem zdravia vidíme dopady tejto environmentálnej záťaže aj v cestovnom ruchu na Zemplíne. Tento trend potrebujeme  po rokoch zastaviť. Som rád, že životné prostredie zaujíma aj našich partnerov a rozhodli sa konať spolu s nami. Prvým krokom je vedieť, do akej miery nás chemické prvky skryté v pôde či vode ohrozujú,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Košický samosprávny kraj je koordinátorom projektu, zaviazal sa ho spolufinancovať vo výške 356 000 eur. Tento zámer odsúhlasili krajskí poslanci na rokovaní 13. decembra. Župa zároveň predložila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Európskej únie LIFE.

V rámci projektu dekontaminácie Zemplína by sa malo zanalyzovať územie od odpadového kanála Strážske až po Zemplínsku šíravu. Na základe analýzy bude určený rozsah a miera znečistenia, ako aj vyhodnotenie zdravotného rizika.

Zemplínska šírava sa každoročne stáva prechodnou zastávkou pre státisíce jedincov vodných vtákov, ktoré vo vode ale aj sedimentoch na dne zbierajú potravu. Predložený projekt môže zlepšiť naše poznanie, do akej miery môžu byť voľne žijúce vtáky kontaminované PCB látkami a ako ich to ohrozuje. Tiež chceme zvýšiť vedomosti o význame Šíravy ako migračnej a zimnej zastávky vodných vtákov a zlepšiť stav ochrany tohto nedoceneného územia,“ hovorí Matej Repel, projektový manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko o.z.

Projekt je rozpracovaný na obdobie štyroch rokov. Partneri by mali spoločne pracovať na podrobnom monitoringu územia, analýze, ktorá  by definovala riziká kontaminácie a možnostiach nápravy. Projekt má využívať inovatívne sanačné technológie šetrné k  životnému prostrediu.

Každý z účastníkov konzorcia by mal prispieť k riešeniu problému svojim odborným a organizačným potenciálom.

 „Našim dlhodobým cieľom je prinášať obyvateľom východného Slovenska systém nakladania s odpadmi, ktorý minimalizuje dopady na životné prostredie.  Preto sme neváhali a zapojili sme sa do tejto spoločnej aktivity. Vynaložíme maximum našich odborných znalostí a inovačného potenciálu, aby sme zmapovali vplyvy na životné prostredie v zóne od Strážskeho po Zemplínsku šíravu a  našli riešenie pre odstránenie znečistenia z prírody,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ Kosit, a.s.

 „Sme radi, že môžeme spolupracovať na tak dôležitom projekte. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí za účasti špičkových technológií a vedeckého prístupu dospieť k reálnemu zmapovaniu a následnému návrhu správneho postupu, ako naložiť s environmentálnou záťažou, ktorá je, už bohužiaľ, súčasťou životného prostredia na Zemplíne, zdôraznil dekan fakulty BERG Michal Cehlár.

„Strojnícka fakulta prispeje svojou troškou k projektu záberom inžinierstva prostredia, v rámci ktorého sa zapojíme do návrhov zariadení v spolupráci deklarovaných partnerov. Okrem toho sa budeme podieľať aj na analýzach fyzikálnych faktorov prostredia. Som rád, že bude využitý potenciál TUKE v podobe synergického efektu odborných vzťahov fakulty FBERG a Strojníckej fakulty,“ uviedol dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák.

 „Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB) predstavuje aj desiatky rokov po ukončení výroby v Chemku hrozbu nielen pre obyvateľov Zemplína, ale pre všetky zložky ekosystémov.  Je najvyšší čas intenzívne pracovať na zlepšení situácie v regióne a predkladať uskutočniteľné riešenia. Sme presvedčení, že spoločnými silami, vôľou a znalosťami sa dokážeme vysporiadať s týmto nechceným dedičstvom z minulosti,“ uzavrel Erik Werner, predseda EnviSlovakia o.z.

 

Inštitúcie, ktoré sa podieľajú na projekte:

Košický samosprávny kraj

Kosit, a.s.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice

Strojnícka fakulta, TU Košice

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

EnviSlovakia, o.z.
 

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.12.2021 10:00
Upravené: 02.02.2022 17:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001