Kraj pridáva benefity pre mnohonásobných darcov krvi

Dlhoroční darcovia krvi získavajú zľavu 50 percent zo vstupného na vybrané predstavenia divadiel, bezplatné ročné zápisné v knižniciach či bezplatné vstupy na vybrané festivaly. Držitelia Kňažovického medaily môžu navyše raz ročne bezplatne využiť jeden relaxačný balíček v hydrocentre niektorého z dvoch krajských sociálnych zariadení.

Košický samosprávny kraj (KSK) prináša od 1. januára 2020 viac benefitov pre držiteľov zlatej a diamantovej plakety a Kňažovického medaily. Doposiaľ župa zvýhodňovala zlatých darcov krvi tak, že si môžu uplatniť nárok na zľavnené cestovné v prímestských autobusoch, ktoré predstavuje 20 centov za každých začatých 50 kilometrov.

„S novým rokom si ľudia dávajú rôzne predsavzatia, medzi ktorými je často prianie robiť viac dobrých skutkov. Obzvlášť si našu pozornosť zaslúžia dobrovoľní darcovia krvi, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy roky a pravidelne. Preto sme sa na župe rozhodli pripraviť pre viacnásobných darcov balíček benefitov. Od nového roka budú môcť využiť napríklad zľavu 50 percent zo vstupného na vybrané predstavenia divadiel, bezplatné ročné zápisné v knižniciach či bezplatné vstupy na vybrané festivaly,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Držitelia Kňažovického medaily môžu navyše raz ročne bezplatne využiť relaxačný balíček v hydrocentre sociálneho zariadenia ARCUS - ŠZ a ZPS v Košiciach alebo sociálneho zariadenia IDEA- DSS v Prakovciach.

Benefity Košického samosprávneho kraja možno využiť po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje status mnohonásobného darcu krvi. Kraj od 1. 1. 2020 zavádza tieto nové výhody:

 • bezplatné ročné zápisné v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK;
 • bezplatný prístup na internet v jednotlivých regionálnych knižniciach v zmysle ich platného prevádzkového poriadku;
 • poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných služieb v krajských knižniciach pre preukázateľnú osobnú potrebu
 • bezplatný vstup na festivaly:
  • Abovské folklórne slávnosti v amfiteátri v Rozhanovciach
  • Tokajský festival v Kaštieli Borša
  • Dožinky v Kaštieli v Trebišove
  • Spišské folklórne slávnosti na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí
  • Gemerské folklórne slávnosti v obci Rejdová
 • bezplatné služby v hvezdárňach:
  • astronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych filmov v Hvezdárni v Michalovciach
  • astronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave
  • astronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve
 • bezplatný vstup do Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci
 • bezplatný vstup do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach
 • zľavnené vstupné vo výške 50% na predstavenia divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK okrem hosťujúcich predstavení (podľa dostupnosti)
 • zľava pri vstupe do krajských múzeí a galérií, kde pre mnohonásobných darcov krvi platí rovnaký cenový režim vstupného ako pre držiteľov preukazu ŤZP

Zoznam poskytovateľov, u ktorých si môžu mnohonásobní darcovia krvi uplatniť benefity, nájdete tu.
Podrobnosti o benefitoch v kultúrnych organizáciách sú zverejnené na webových stránkach a budú priebežne aktualizované.

Zlatú plaketu udeľuje Slovenský Červený kríž ženám za 30 a mužom za 40 dobrovoľných odberov krvi. Diamantovú plaketu získavajú darkyne za 60 a darcovia za 80 odberov. Najvyšším možným ocenením darcovstva krvi na Slovensku je Kňažovického medaila, a to za 80 odberov u žien a za 100 odberov u mužov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.12.2019 09:45
Upravené: 31.01.2020 16:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001