Kraj predal nehnuteľnosti na Popradskej ulici v Košiciach

Obchodná verejná súťaž na predaj areálu bývalej školy na Popradskej ulici v Košiciach bola úspešná. Košický samosprávy kraj už má na účte celú sumu vyše milión eur, ktorú zaplatil víťaz súťaže. Odovzdal nehnuteľnosť kupujúcemu a podal návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Obchodná verejná súťaž na predaj areálu bývalej základnej školy a neskôr športového gymnázia na Popradskej 1 v Košiciach sa opakovala niekoľkokrát. Až posledná, v ktorej sa ponuky predkladali do 7. apríla, bola úspešná. Konštatovali to členovia Komisie k hospodáreniu s majetkom pri Zastupiteľstve KSK.

Na Úrad KSK boli v termíne doručené dve ponuky. Jeden zo záujemcov nesplnil podmienku a nezložil požadovanú finančnú zábezpeku vo výške 110 tisíc eur ani nepredložil potvrdenie o jej zaplatení. Komisia preto uchádzača nezahrnula do súťaže.

Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stala spoločnosť MBL a. s. z Košíc s ponúkanou kúpnou cenou 1 115 066 eur a jej zaplatením do 10 dní od momentu, keď bude kupujúcemu doručené písomné oznámenie o výsledku súťaže. Minimálne kúpna cena bola v podmienkach súťaže stanovená na 1,1 milióna eur.

Ďalšie obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností, ktoré boli vyhlásené v rovnakom čase, neboli úspešné. V termíne na predloženie ponuky do 7. apríla 2014 neboli doručené žiadne ponuky na nehnuteľnosti na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach, celok č. 4 na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach, na ulici Okružná v Strážskom, na ulici Pri štadióne č. 39 v Kráľovskom Chlmci, na ulici Stojan 2 v Spišskej Novej Vsi, na ulici Továrenská 2 v Michalovciach, ani na dva celky v obci Nižná Slaná. Komisia odporúča opätovné vyhlásenie vyššie uvedených obchodných verejných súťaží za rovnakých podmienok.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:00
Upravené: 10.03.2017 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001