Kraj ponúka na predaj deväť nehnuteľností

Košický samosprávny kraj vyhlásil obchodné verejné súťaže na deväť nehnuteľností na území kraja. Tri z nich sú v Košiciach, ďalšie dve Nižnej Slanej, po jednej v Michalovciach, Strážskom, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Viaceré z nehnuteľností ponúka krajská samospráva opakovane a s cenou nižšou, ako je podľa znaleckého posudku. Zároveň KSK vyhlásil zámery na priamy predaj dvoch pozemkov pri Bohdanovciach a vo Veľkých Kapušanoch.

Záujemcovia musia vo všetkých prípadoch svoje ponuky predložiť do 7. apríla do 14.30 hod. V súťažných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na www.vucke.sk v časti Úradná tabuľa – Majetok – Predaj majetku, je okrem iného stanovená aj povinná finančná zábezpeka vo výške 10 percent z minimálnej kúpnej ceny, ktorú musí uchádzač uhradiť do lehoty podania súťažných návrhov. Víťazovi sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny, ostatným navrhovateľom bude vrátená po vyhodnotení súťaže. Vyhlasovateľ bude mať právo odstúpiť od zmluvy a ponechať si zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak víťaz súťaže v dohodnutej lehote splatnosti nezaplatí kúpnu cenu v celej výške, alebo nedodrží podmienky zmluvy.

Nehnuteľnosť na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach tvorí časť objektu bývalých kasární v Starom meste. Minimálna kúpna cena je 260 tisíc eur. Administratívna budova, sklad a pozemky stoja v mestskej pamiatkovej rezervácii, tri ďalšie objekty sa podarilo predať v predchádzajúcich obchodných verejných súťažiach.

Areál bývalej školy Popradskej ulici 1 v Košiciach je opakovane na predaj za minimálnu cenu 1,1 milióna eur. Administratívna budova je trojpodlažná, ďalších päť budov je dvojpodlažných. Postavené boli v roku 1963, telocvičňa o rok neskôr. Celková výmera areálu je 22 441 m². Ako polyfunkčná plocha je určený pre obytnú viacpodlažnú výstavbu a občiansku vybavenosť. V lokalite možno realizovať päť a viacpodlažnú polyfunkčnú zástavbu pre bývanie, obchod a služby.

Opakovane je na predaj dom s pozemkom na Svätoplukovej ulici 28 v Košiciach, ktorý bol v uličnej zástavbe postavený v roku 1925. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. pôvodne slúžil na rodinné bývanie, v roku 2001 bol rekonštruovaný. Minimálna kúpna cena 249 tisíc eur, v opakovanej súťaži bola cena znížená pod hodnotu stanovenú znaleckým posudkom.

V obci Nižná Slaná ponúka KSK na predaj dva celky. Štvorpodlažnú budovu internátu zo 60-tych rokov s pozemkom za minimálnu kúpnu cenu 90 tisíc eur a budovu bývalého stredného odborného učilišťa s pozemkami za 40 tisíc eur. Obidva celky sú ponúkané za cenu nižšiu, ako je podľa znaleckého posudku.

Jednopodlažná montážna budova s dvojposchodovým prístavkom s učebňami, kanceláriami a šatňami a pozemkami v areáli bývalého podniku MEZ Mohelnice na Továrenskej 2 v Michalovciach sa predáva za 412 tisíc eur.

Bývalú liečebňu dlhodobo chorých na Okružnej ulici v Strážskom tvoria dva bytové domy s pozemkami. V obidvoch je v podkroví po 15 malometrážnych bytov. Pôvodné objekty boli postavené v roku 1955, nadstavby a spojovacia časť boli dané do užívania v roku 2005. Nehnuteľnosti sú ponúkané v opakovanej súťaži za minimálnu cenu 200 tisíc eur, ktorá je nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom.

Budovy a pozemky na ulici Pri štadióne 39 v Kráľovskom Chlmci sú na predaj minimálne za 29 tisíc eur. Prízemná stavba v radovej zástavbe medzi rodinnými domami v okrajovej časti obce bola postavená v roku 1971 a v roku 2009 rekonštruovaná. Má 14 miestností.

Budovy a pozemky na ulici Stojan č. 2 v Spišskej Novej Vsi ponúka KSK za minimálne 290 tisíc eur. Trojpodlažná budova s nevyužitým podkrovím bola postavená v roku 1944, má vlastnú plynovú kotolňu a od januára 2013 nie je využívaná.

KSK vyhlásil zámery na priamy predaj dvoch pozemkov: pozemku pri obci Bohdanovce s výmerou 1152 m2 za minimálnu kúpnu cenu 1000 eur a pozemok vo Veľkých Kapušanoch na ul. Janka Kráľa s výmerou 110 m2 za minimálnu kúpnu cenu 1100 eur.

Podrobnosti nájdete na tu

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.03.2014 12:00
Upravené: 09.03.2017 12:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine