Kraj nakúpil do knižníc, múzeí a galérií zbierky i knihy za vyše 150 000 eur

V múzeách, galériách a knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pribudli v jeseni zbierkové predmety a knihy za vyše 150 000 eur.

„Snažíme sa neustále zatraktívňovať ponuku v našich kultúrnych zariadeniach, či už formou interaktívnych expozícií, rekonštrukciou priestorov aj novými zbierkovými predmetmi, ktoré dokážu osloviť mladých ľudí, pravidelných návštevníkov aj turistov z iných regiónov. Z vlastných zdrojov sme obohatili zbierkové fondy našich múzeí a galérií o predmety za 100 000 eur. Za tieto finančné prostriedky boli nakúpené unikátne umelecké diela, historické predmety či dobové oblečenie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projekty finančne podporil aj Fond na podporu umenia.

Múzeá a galérie spadajúce pod župu sa okrem výstavnej a odbornej vedecko-výskumnej činnosti venujú aj organizácii výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. V tomto roku navštívilo podujatia piatich múzeí a dvoch galérií takmer 300-tisíc návštevníkov, pričom za posledné tri roky ich počet kontinuálne narástol, v priemere o dve percentá ročne.

Na nákup kníh pre päť knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo v rozpočte vyčlenených 46 000 eur. „Nových čitateľov do knižníc prilákajú len zaujímavé a aktuálne tituly. Aj v knižniciach sa preto snažíme prispôsobovať sa súčasným trendom. Okrem klasických kníh pribúdajú aj audioknihy, či mobilné aplikácie,“ dodal Rastislav Trnka. Župné knižnice sa zapájajú aj do aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania. Dôkazom je prestížne ocenenie od Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR, ktorá v roku 2019 udelila Cenu AIVD Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach ako vôbec prvej knižnici v tejto oblasti.

Záujem obyvateľov kraja o nové aktivity knižníc vyjadruje aj vysoké číslo návštevnosti na  podujatiach,  ktoré sa v roku 2019 šplhá takmer k 360-tisíc účastníkov. Počet účastníkov na podujatiach v župných knižniciach medziročne rastie v priemere o 1,5 percenta.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2019 13:00
Upravené: 26.07.2021 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine