Kraj chce pomôcť obyvateľom Košickej Polianky

Košický samosprávny kraj (KSK) sa v piatok 31. mája stretol so zástupcami obce Košická Polianka. Predmetom rokovania bola pomoc pri riešení dlhodobého problému, ktorý trápi obyvateľov tejto obce.

Cestu, ktorá vedie do obce, si začali obyvatelia opravovať sami. Dôvodom je jej zlý technický stav. Podľa údajov Slovenskej správy ciest Bratislava, ktorá vedie centrálnu evidenciu ciest v rámci celého územia Slovenska, patrí cesta do vlastníctva a správy obce Košická Polianka. Podľa cestného zákona je cestným správnym orgánom pre účelové a mieste komunikácie obec.

„Starostka nás informovala, že cesta im nepatrí. Vychádzala z údajov katastra nehnuteľností, ktorý však neeviduje vlastníctvo k cestnému telesu ako k stavbe ale iba k pozemkom. Na Slovenskej správe ciest Bratislava jej telefonicky oznámili, že cesta nie je obecná, no informácie podané po telefóne nemôžeme považovať za relevantné,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Košický samosprávny kraj má v evidencii všetky cesty II. a III. triedy, ktoré sú v jeho vlastníctve. Pozemná komunikácia medzi mestskou časťou Košice – Krásna a obcou Košická Polianka však ako bývalá družstevná cesta v evidencii kraja nie je a samosprávny kraj ani nikdy nebol jej vlastníkom.

Košická župa však je ochotná podať pomocnú ruku a ponúkla obci niekoľko riešení, akými vie problémový úsek opraviť. „Máme dobré skúsenosti s čerpaním úverov, obci vieme pomôcť aj s prípravou projektovej dokumentácie, či s jej opravou na základe objednávky cez Správu ciest Košického samosprávneho kraja. Vieme ju opraviť lacnejšie, ako komerčné firmy. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy však nemôžeme investovať do cudzieho majetku,“ informoval Trnka.

Kraj tak obci ponúkol niekoľko konkrétnych riešení, ktoré môžu byť nápomocné pri oprave tejto cesty. „Mrzí nás, že sa situácia vyhrotila natoľko, že obyvatelia si túto cestu museli zaplátať sami. Našim spoločným cieľom by malo byť to, aby vodiči jazdili po bezpečných a kvalitných cestách. Veríme, že obec príjme ponúkanú pomoc a cesta, ktorá dlhodobo trápi obyvateľov, nebude viac hanbou východného Slovenska,“ doplnil župan.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2019 14:00
Upravené: 29.01.2020 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001