Kraj chce podporou výroby batérií v elektromobilite prispieť k rozvoju inovácií v Košickom kraji

Košický kraj sa bude významne podieľať na rozvoji elektromobility a vývoji batérií na Slovensku.

Podpis memorandaIniciátorom projektu na vývoj, výskum a výrobu batérií s využitím v elektromobilite je spoločnosť InoBat, ktorá má v oblasti batérií ambíciu poskytovať európskemu a časom aj ázijskému trhu nové energetické riešenia. Do projektu sa zapoja vzdelávacie a vedecké inštitúcie z Košického kraja, a to Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská akadémia vied. Tieto inštitúcie vytvorili konzorcium, ktoré na výskum a vzdelávanie využíva Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie Promatech.

Na projekte bude spolupracovať aj Košický samosprávny kraj, ktorý ho inštitucionálne zastreší. „Našou snahou je, aby sa čo najväčšia časť výskumu realizovala v Košickom kraji. Zámer projektu predstavuje dôležitý impulz pre ďalší ekonomický rast nášho kraja, ako aj nové pracovné či investičné príležitosti. Výskum, vývoj a výroba batérií s využitím v elektromobilite má veľký potenciál, jedna z úloh kraja je zabezpečovať technologický transfer a zabezpečiť, že technológie, ktoré pochádzajú z nášho kraja nájdu svoje miesto vo svete. Už teraz vidíme nárast ekologických energetických riešení v doprave a tento trend sa v budúcnosti bude ešte zvyšovať. Chceme zachytiť tento trend a priniesť do kraja nové investície a jedinečné pracovné príležitosti s pridanou hodnotou,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podpis memorandaPrvým krokom realizácie projektu bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi zapojenými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami, ktoré sa konalo vo štvrtok 12. decembra na Úrade KSK. Projekt by mal využiť vedecké kapacity TUKE, UPJŠ a SAV. Medzinárodný výskumný tím by malo tvoriť približne 20 vedcov zo Slovenska a USA. Realizácia projektu je naplánovaná približne na obdobie štyroch rokov. V prvej fáze sa zameria na rozvoj výskumno-vedeckého centra pre batérie v elektromobilite, s čím súvisí aj vytvorenie demonštračnej výrobnej linky pre batérie. To by malo vyústiť do vybudovania gigafabriky na výrobu batérií na území Košického samosprávneho kraja. Súčasťou plánov je aj rozvoj nabíjacej infraštruktúry a dodávky elektriny pre užívateľov elektrických a hybridných vozidiel, ako aj spolupráca v oblasti skladovania energie a využitia alternatívnych palív.

„Slovensko má strategickú polohu v srdci Európy a silný automobilový priemysel. Sme presvedčení, že spoluprácou s najlepšími kapacitami z technických univerzít, vedecko-výskumných centier na Slovensku a Košickým krajom prispejeme k budovaniu celého hodnotového reťazca výroby a aplikácie batérií, a tak zabezpečíme ich kontinuálny výskum a vývoj, prinášajúci energetické riešenia pre Európsky trh. Podpísanie Memoranda pre nás predstavuje začiatok tejto spolupráce,“ uviedol podpredseda predstavenstva spoločnosti InoBat, Jozef Urban.

Zámery projektu nadväzujú na podmienky Európskeho ekologického dohovoru, ktorý bol v decembri 2019 predložený na pôde Európskej komisie. Jedným z jeho hlavných bodov je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v sektore energetiky.

„Som veľmi rád, že sa investor zaujímal aj o projekt Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v Košiciach s napojením na širokorozchodnú železničnú trať na východ, ktorý by mohol rozšíriť možnosti jeho rozvoja smerom do Ázie,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2019 13:00
Upravené: 31.01.2020 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001