Košický samosprávny kraj začína práce na realizácii geotermálneho vrtu pri Košiciach

Lokalita pri obci Čižatice je podľa výsledkov geologických výskumov, ktoré sa tu realizovali v minulosti, bohatá na termálnu vodu. Podľa štúdie využiteľnosti geotermálneho zdroja v Košickej kotline, sa teplota vody pod povrchom pohybuje od 60 do 100 stupňov Celzia. Presné parametre zdroja by mal určiť geotermálny vrt. Košický samosprávny kraj začína práce na jeho realizácii.

Pozemky pri Čižaticiach„V našom kraji dlhodobo chýbajú možnosti na rekreáciu tohto typu. Jediné termálne kúpalisko sa zatiaľ nachádza na Zemplínskej šírave. Výsledky odborných výskumov ukazujú, že Košická kotlina je bohatá na geotermálne zdroje a bola by veľká škoda ich nevyužiť. Chceme využiť potenciál Košického kraja tak, aby za termálnou vodou nemuseli ľudia cestovať za hranice Slovenska, ale aby možnosti na rekreáciu našli aj doma, v našom kraji,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Pozemky pri ČižaticiachKošický samosprávny kraj už v súčasnosti vlastní pozemky v lokalite Čižatice. O tom, kto bude realizovať vrtné práce, rozhodne verejné obstarávanie. Kraj plánuje hradiť výdavky spojené s vyhĺbením vrtu z rezervného fondu. Predseda KSK odhaduje, že by sa mali vyšplhať na približne dva milióny eur. „Ak všetko pôjde bez väčších zdržaní, samotný vrt by sa mal realizovať v priebehu budúceho roka. Následne budú vykonané hydrodynamické skúšky a spracovaná bude štúdia uskutočniteľnosti, ktorá ukáže, ako najlepšie využiť potenciál ukrývajúci sa pod povrchom,“ doplnil Trnka.

Na geotermálnom výskume chce kraj spolupracovať s Technickou univerzitou Košice (TUKE), s ktorou má podpísanú rámcovú zmluvu o spolupráci. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie TUKE (BERG) už v minulosti realizovala geologický prieskum na tomto území.

Tlačová konferencia na Úrade KSKSpoluautormi tohto projektu sú aj dvaja poslanci Zastupiteľstva KSK, Viktor Dulina a Martin Smrčo. „Zdrojom teplej vody v Košickej kotline sú dve priehlbiny – čižatická a ďurkovská. Okrem známych vrtov pri Ďurkove, existenciu geotermálnej vody v čižatickej priehlbine potvrdzujú výsledky vrtov v susedných katastroch Kecerovských Pekľanoch a Rozhanovciach. Doterajšie nevyužitie týchto podzemných zdrojov považujem za mrhanie prírodným a ekonomickým potenciálom Košického kraja,“ uviedol poslanec KSK, Viktor Dulina.

Tlačová konferencia na Úrade KSK„O geotermálnom potenciáli v Košickej kotline sa hovorí už 20 rokov. Tieto zdroje však naďalej nie sú využívané. Nemôžeme očakávať, že súkromný sektor bude suplovať úlohy kraja, preto chceme využiť tento zdroj a dať nový impulz rozvoju služieb, ktoré ľudia dlhodobo požadujú,“ doplnil Martin Smrčo.

Zámer realizácie geotermálneho vrtu ešte musia schváliť krajskí poslanci. Rozhodovať by o tom mali na najbližšom zastupiteľstve, 26. augusta. „Po tom, čo budú známe výsledky štúdie využiteľnosti geotermálneho zdroja, bude kraj hľadať partnerov a súkromných investorov, ktorí by mohli zrealizovať výstavbu samotného aquaparku. Ohľadom tohto projektu intenzívne komunikujeme aj s mestom Košice,“ dodal župan.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.07.2019 13:00
Upravené: 29.01.2020 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001