Košický samosprávny kraj udelí za rok 2020 ocenenia významným osobnostiam

Slávnostný ceremoniál sa kvôli pandémii presunie na budúci rok. Medzi ocenenými jednotlivcami sú osobnosti najmä z oblasti kultúry, folklóru, školstva, ale aj včelár či marketingová manažérka.

Košický samosprávny kraj každoročne oceňuje jednotlivcov aj kolektívy, ktoré sa pričinili o prezentáciu a rozvoj Kraja doma aj za hranicami. Vyhlásenie verejných ocenení už tradične sprevádza slávnostný ceremoniál s kultúrnym programom. Z dôvodu epidemiologickej situácie a predlženia núdzového stavu sa udeľovanie z pôvodného decembrového termínu presunie na budúci rok. „Aj napriek tomu, že slávnostný ceremoniál sa presúva, už teraz poznáme mená tých, ktorí si za rok 2020 prevezmú najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja. Ide o významné osobnosti, ktoré prezentujú náš kraj a robia mu dobré meno doma i vo svete. Ocenenia udelíme celkovo devätnástim osobnostiam a dvom kolektívom. Po prvý krát bude udelená cena Historická osobnosť regiónu, ktorú získa prvý župan Košickej veľžupy, Ján Rumann,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Cena Historická osobnosť regiónu sa udeľuje „in memoriam“ osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji.

K osobnostiam, ktoré získajú Cenu KSK sa tak tento rok pridá režisér a laureát domácich aj zahraničných cien, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, ktorý sa považuje sa slovenského Felliniho. Cenu si prevezme aj výtvarníčka Ľudmila Lakomá – Krausová, a to za umelecké stvárnenie duchovného bohatstva Zemplína. Rovnako aj herečka Štátneho divadla v Košiciach Ľubica Blaškovičová, ktorá bola aj tvárou Nežnej revolúcie a Novembra 1989. Za upevňovanie národného povedomia prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry, získa verejné ocenenie aj Marcela Maniaková, ktorá je zároveň zakladateľkou viacerých umeleckých zoskupení. Za celoživotnú prácu v oblasti regionálneho školstva a osobitný prínos pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dostane ocenenie aj Viera Skoumalová.  

Uznanie sa dostane aj osobnostiam v podobe Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorú za rok 2020 košický župan udelí právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, združeniu PRE LEPŠÍ ŽIVOT Rankovce a astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi.

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získa aj desať osobností a kolektívov, medzi ktoré patrí pedagogička Angelika Hanesz, paraolympionička Helena Kašická, Kolektív Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka charitatívnej organizácie Dobrý anjel Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ Eset, spol. s r. o. Richard  Marko, ošetrovateľka počas 2. svetovej vojny  Helena Mišurdová in memoriam,  herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a odborníčka na umelú inteligenciu  Mária Virčíková.

Oceňovanie osobností KSK za rok 2020 navrhuje Úrad Košického samosprávneho kraja presunúť na II. štvrťrok 2021. O zmene termínu rozhodnú krajskí poslanci na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva KSK 14. decembra.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 20.11.2020 11:16
Upravené: 20.11.2020 11:21

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról