Košický samosprávny kraj spolu s partnermi pracuje na využití inovačného potenciálu

Inovačné centrum Košického kraja bude koordinačným orgánom rozvoja inovácií a nových technológií, čo pomôže rozvinúť nový high-tech priemysel v kraji. Vzniknúť má už v lete 2021.

Košický samosprávny kraj sa dohodol s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie) a mestom Košice na založení spoločného klastra, ktorý má pomôcť zastaviť odliv mozgov z východného Slovenska. Päť partnerov pracuje na založení Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Vzniknúť má už v lete 2021 v župnom areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. Úlohou centra bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe a pozdvihnúť tak ekonomickú a s ňou spojenú sociálnu úroveň kraja na úroveň priemeru Európskej únie.

Vizualizácia Inovačného centra Košického kraja na Strojárenskej ulici v Košiciach„Prichádzame s konkrétnym projektom, ktorý podporí vznik nových firiem v Košickom kraji. Máme tu mnoho šikovných ľudí a odborné kapacity, ale často nám odchádzajú za príležitosťami do zahraničia. Našli sme riešenie, ako rozvinúť nový priemysel na východe Slovenska a ako mu dať potrebnú excelentnú infraštruktúru. Takto chceme udržať mozgy v našom kraji, aby mali dôvod tu študovať, žiť a podnikať. Projekt Inovačného centra Košického kraja zahrnieme do pripravovanej Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+. Jej cieľom je podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji. V minulosti tento strategický dokument zahŕňal len čiastkové aktivity, teraz tomu chceme dať efektívne fungujúci systém a všetky inovačné aktivity zhromaždiť pod jednu strechu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V Košickom kraji už pôsobia klastre ako Košice IT Valley alebo Cassovia Medi Valley. Na rozdiel od týchto etablovaných klastrov by malo ICKK zastrešiť všetky aktivity v oblasti inovácii a vývoja nových technológií a prepojiť tvorcov inovácií s odberateľmi. „Je to unikátny projekt, ktorého základom je spojenie všetkých troch univerzít s podporou kraja, mesta a s veľkým očakávaním priemyslu, ktorý potrebuje takúto podporu. Očakávam, že tento projekt pomôže zastaviť odliv šikovných východniarov smerom na západ a naštartuje aj malé firmy v Košickom kraji,“ povedal Marek Antal, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Regionálne inovačná stratégia Košického kraja, ktorej koordinačným orgánom bude práve Inovačné centrum, vzniká za účasti zástupcov verejného, podnikateľského, akademického a neziskového sektora. Schvaľovať by ju malo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na zasadnutí v apríli 2021.  

Pri rozvoji východného Slovenska v posledných rokoch zohral kľúčovú úlohu IT sektor. Zatiaľ čo pred 10 rokmi pracovalo v tejto sfére v krajskom meste Košice zhruba 1 000 ľudí, dnes je to už 15 000. Každý z nás je isto hrdý na naše mesto, lebo vieme, že nikde inde na svete by sme sa necítili lepšie. Vzdelanie je dôležité a veľmi si vážim, že takto inovatívne dochádza k prepojeniu samosprávy, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľskej sféry. Takáto spolupráca je inšpiratívna aj pre ďalšie subjekty z verejnej alebo podnikateľskej sféry, ktoré sa k nám môžu pripojiť. Verím, že všetci spolu môžeme svojim dielom prispieť k tomu, aby aj vďaka rôznym inováciám boli Košičania ešte viac hrdí na mesto, v ktorom žijú,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Vizualizácia Inovačného centra Košického kraja na Strojárenskej ulici v KošiciachPrvým projektom Inovačného centra Košického kraja bude Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Košický samosprávny kraj, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie ho založia spolu so Slovenskou akadémiou vied, Univerzitnou Nemocnicou L. Pasteura Košice a košickou spoločnosťou Cassovia Discovery Park, s. r. o. Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.

Podľa Pavla Miškovského, vedúceho spoločného projektového tímu a riaditeľa TIP-UPJŠ, odpojenie vedy, techniky a vzdelávania od spoločenského a politického života môže mať negatívne dôsledky pre spoločnosť. „Našou ambíciou je sa zaradiť medzi kľúčových hráčov v tomto procese a posunúť východné Slovensko medzi technologických lídrov v Európskom priestore s výrazným akcentom na zvyšovanie klality života ľudí v regióne,“ uviedol Miškovský.

Rektori sa zhodujú, že výskum na košických univerzitách a v ústavoch SAV má dobré meno aj v zahraničí, čo je vynikajúce východisko v prepájaní špičkovej vedy do praxe. Talenty a inovatívci však potrebujú inšpirujúce zázemie a profesionálnu metodickú pomoc. „Preto cieľom zriadenia CNIC je nielen revitalizácia našich campusov, technologické dovybavenie univerzít a SAV pre potreby priemyselných partnerov, ale aj personálne vybudovanie špičkového TTO (Technology Transfer Office), ktorý bude slúžiť všetkým inovátorom v Košickom kraji. Plánovaná investícia do vybudovania CNIC presahujúca 300 miliónov eur je z nášho pohľadu opodstatnenou podmienkou k tomu, aby sme sa stali atraktívni a konkurencieschopní podobným inovačným centrám v EÚ,“ zhodli sa rektori Jana Mojžišová, Stanislav Kmeť, Pavol Sovák i podpredseda SAV Peter Samuely.

Čo je to klaster?

Ide o skupinu nezávislých firiem a inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v jednom regióne. Sú previazané spoločnými technológiami a vedomosťami. Jednotliví členovia navzájom spolupracujú, no zároveň aj súťažia. Výhodou klastrov je, že koncentrujú špecializovanú pracovnú silu, ponúkajú potrebnú infraštruktúru a nízke logistické a operačné náklady. Sú živným prostredím pre inovácie. K najznámejším klastrom sveta patria Silicon Valley či Hollywood.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.12.2020 13:12
Upravené: 28.12.2021 11:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001