Košický samosprávny kraj rozvíja spoluprácu v oblasti úspor energií

Na príprave verejnej politiky súvisiacej s energetickou úsporou budú môcť participovať aj občania.

Košický samosprávny kraj sa stal partnerom projektu ENPAUS – energie – participácia – úspory, ktorého organizátorom je nezisková organizácia RegioEnergy Východ. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť a participáciu v oblasti energetickej politiky. Kraj chce vďaka tomuto projektu šíriť vedomosti a nové formy smart riešení pre úsporu energií. Projekt sa zaoberá najmä spôsobmi dosiahnutia energetickej efektívnosti fungovania organizácií, pričom sa doň môžu zapojiť samosprávy, neziskové organizácie aj obyvatelia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako dosiahnuť úspory energií.

Úvodné stretnutie špecialistov a expertov sa konalo na pôde Košického samosprávneho kraja. Počas najbližších mesiacov bude 12 expertov organizovať školenia, konferencie, prednášky aj semináre pre predstaviteľov verejnej správy, samosprávny, mimovládne organizácie a širokú verejnosť, na ktorých chcú šíriť informácie a rozvíjať spoluprácu v tejto oblasti.

Kraj by mal vďaka tomuto projektu skvalitniť proces tvorby a implementáciu verejnej politiky v oblasti energetických úspor, zaviesť inovatívne prvky a opatrenia zamerané na smart riešenia a šetriť tým verejné zdroje. Okrem toho chce zvýšiť povedomie o význame využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 346 583,80 € KSK
NFP 95 % z COV na realizáciu aktivít: 329 254,61 €
Vlastné zdroje 5 % z COV na realizáciu aktivít projektu: 17 329,19 €

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2019 13:00
Upravené: 29.01.2020 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról