Košický samosprávny kraj poskytne finančnú výpomoc Juhomoravskému kraju

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo aj Regionálnu inovačnú stratégiu a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na rokovaní v pondelok 28. júna schválilo poskytnutie finančnej podpory vo výške 30 000 eur pre Juhomoravský kraj. Návrh podporili krajskí poslanci takmer jednohlasne. Župa chce takýmto spôsobom prejaviť solidaritu obyvateľom, ktorých 24. júna postihlo tornádo.

Dôležitým bodom rokovania Zastupiteľstva KSK bolo aj schválenie Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja (RIS). „Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo za schválením tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického kraja. Momentálne rokujeme so Svetovou bankou a Európskou komisiou o podpore tohto projektu v rámci programu Catcing-up Regions. Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh Inovačného centra aj na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Zastupiteľstvo dnes  v rámci RIS odobrilo aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu.  Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou technológiou. To by sa malo realizovať na základe  spolupráce medzi univerzitami, ústavmi SAV a súkromnými high – tech spoločnosťami.

Zastupiteľstvo KSK odsúhlasilo aj nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici v Košiciach pre občianske združenie STROJ. Kraj chce takýmto spôsobom podporiť kreatívne umenie a nezávislých umelcov, s ktorými boli z dôvodu rekonštrukcie budovy na Strojárenskej ulici ukončené nájomné zmluvy. Poslanci však nepodporili návrh na finančné vysporiadanie voči občianskemu združeniu BONA FIDE. Kraj navrhoval započítať vzájomné pohľadávky a záväzky tohto združenia ako nájomcu, ktorý prevádzkuje centrum umeleckej kreativity, Tabačku Kulturfabrik, čím by sa znížil jeho dlh voči kraju.

Okrem toho, krajskí poslanci schválili aj dátum konania voľby hlavného kontrolóra kraja - uskutoční sa na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 23. 8. 2021. Dôvodom je ukončenie šesťročného funkčného obdobia súčasného kontrolóra Ľubomíra Hudáka, ktoré uplynulo 28. augusta 2020, no jeho funkčné obdobie sa pre pandémiu predĺžilo. Zelenú dostala aj Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v kraji. Zameriava sa hlavne na optimalizáciu a stabilizáciu siete župných stredných škôl, ich digitalizáciu, ale aj na inkluzívne vzdelávanie či ekologické opatrenia na školách.

Okrem toho, predseda Košického samosprávneho kraja prítomných informoval o opatreniach v boji proti ochoreniu COVID – 19. K dnešnému dňu už zdravotníci v rámci veľkokapacitných centier  aj výjazdového očkovania podali takmer 210 000 vakcín. Najbližšie zasadnutie krajského zastupiteľstva sa bude konať 23. 8. 2021.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.06.2021 15:40
Upravené: 02.02.2022 16:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001