Košický samosprávny kraj sa opäť zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest

Na workshopoch a sprievodných podujatiach, ktorých väčšina bude prebiehať online, bude kraj zastupovať predseda Košického samosprávneho kraja. Registrovať sa je možné do 27. septembra.

Košický samosprávny kraj sa druhý rok po sebe zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli. Podujatie, ktoré je najväčším verejným podujatím pre samosprávy v Európe, sa tento rok pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu bude konať inak, než obvykle. Väčšina sprievodných workshopov a prezentácií bude prebiehať online.

Košický samosprávny kraj bude zastupovať predseda, Rastislav Trnka. 20. októbra vystúpi na workshope „Mestá a regióny smerom k plneniu Európskeho zeleného dohovoru“. Spolu s partnermi z Portugalska, Rumunska, Grécka a Českej republiky predstaví víziu Košického samosprávneho kraja súvisiacu so zelenou obnovou a energetickou transformáciou a priblíži regionálnu stratégiu pre využitie vodíkových technológií v Kraji. „Za posledné tri roky sme realizovali viacero krokov ako znížiť riziká spojené s klimatickými zmenami. V spolupráci s akademickými a výskumnými partnermi z Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a Národnou vodíkovou asociáciou SR sme na jar 2020 zverejnili „Vodíkovú štúdiu pre Košický kraj“. Zverejnili sme ju práve v čase, keď v dôsledku koronakírzy sú investície do čistej energie ešte naliehavejšie v rámci pokrízového hospodárskeho oživenia Európy. Aj tieto kroky Košického samosprávneho kraja budeme prezentovať v rámci tohtoročného Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Štúdiu zameranú na preskúmanie potenciálu využitia vodíkových technológií v Košickom kraji realizovala župa z dôvodu, že národná vodíková stratégia zatiaľ absentuje. Využívanie vodíka je pritom jednou z iniciatív Slovenska pridať sa k aktuálnemu trendu propagácie vodíkových technológií ako alternatívnych zdrojov energie v rámci energetickej transformácie EÚ. „V našej štúdii analyzujeme potenciálne oblasti pre implementáciu vodíkových technológií ako alternatívneho zdroja energie, a to v oblastiach ako výroba, doprava, skladovanie, výskum a vývoj aj vzdelávanie. Uvedomujeme si, že jediným spôsobom, ako dosiahnuť prínos pre širokú verejnosť, je konať spolu s rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú priemyselné odvetvia, investori, univerzity, výskumné inštitúcie či tvorcovia politík. Veríme, že partnerov v tejto oblasti nájdeme aj vďaka Európskemu týždňu regiónov a miest,“ dodal Trnka.

Aktivity Košického samosprávneho kraja v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest koordinuje Kancelária stáleho zastúpenia KSK v Bruseli, ktorú župa otvorila v minulom roku.

Európskeho týždňa regiónov a miest sa každoročne zúčastňujú zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, experti z akademickej obce, ako aj národné asociácie, politici, novinári či finančné inštitúcie. Organizuje ho Výbor regiónov (CoR), ktorého členom je aj predseda Košického samosprávneho kraja. Podujatie je uznávanou platformou na politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ, ako aj na zvyšovanie povedomia politických činiteľov o tom, že regióny a mestá majú svoje miesto v politickom procese EÚ.

Európsky týždeň regiónov a miest sa bude konať od 5. do 22. októbra. V tomto roku sa zameria na tri prioritné oblasti: Zelená Európa, Kohézia a Spolupráca a Upevnenie postavenia občanov v EÚ. V prípade záujmu o online workshopy sa verejnosť môže registrovať do 27. septembra na webovom sídle.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.09.2020 12:06
Upravené: 20.01.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine