Košický samosprávny kraj ocenil stredoškolských učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, ocenil Košický samosprávny kraj dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov.

Ocenenie im odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka. Plaketu si prevzali riaditelia troch škôl – Darina Dudičová z Gymnázia v Krompachoch, Ján Pituch zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Justína Kurillová z Jazykovej školy v Spišskej Novej Vsi.

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu si prevzalo 22 pedagógov gymnázií, stredných odborných, priemyselných, i zdravotníckych škôl, ako aj konzervatórií, či školy úžitkového výtvarníctva.

Ako zdôraznil predseda KSK Rastislav Trnka, učiteľské povolanie nie je jednoduché. „Na Slovensku a v Česku sa Deň učiteľov oslavuje v iný deň, ako vo svete, a to práve pri príležitosti narodenia Jána Amosa Komenského. Tento sviatok je poďakovaním za prácu všetkých pedagogických zamestnancov. Okrem toho, že odovzdávajú svoje znalosti, podieľajú sa na výchove mladej generácie. Ich práca často nie je dostatočne ohodnotená, a to nie len morálne, ale aj finančne, na čom musíme popracovať aj my, ostatní.“

Pedagógom zaželal, aby boli svojim študentom naďalej príkladom.

Ocenení pedagógovia stredných škôl a školských zariadení

Ing. Ján Poradský, CSc., Gymnázium Šrobárova 1, Košice
PaedDr. Marta Kurtová, Gymnázium Poštová 9, Košice
Mgr. Bernadeta Oláhová, Gymnázium Kráľovský Chlmec
Mgr. Ivana Richnavská, Gymnázium Gelnica
PaedDr. Jozef Sibal, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Mgr. Eva Balová, Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov
Ing. Ján Lechman, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
Ing. Ján Holečko, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
RNDr. Jana Tokárová, Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
MgA. Milan Červenák, ArtD, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice
akad. mal. Darina Kopková, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
Ing. Daniela Žiaková, Obchodná akadémia Rožňava
Mgr. Mária Gajdošová, Obchodná akadémia Trebišov
PaedDr. Ivona Némethová, Stredná odborná škola automobilová, Košice
Jozef Kropko, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
MVDr. Ľubica Benediková, Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice
Ing. Jarmila Tomčovčíková, Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Ing. Vladimír Záborský, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Mgr. Mária Riabcová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance
Imrich Puskás, Stredná odborná škola - Szakközépiskola Príbeník  
Vlasta Flegnerová, Školský internát Antona Garbana, Werferova ul. Košice
RNDr. Ľubomír Mucha, Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice  

Tu nájdete krátke charakteristiky ocenených.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2018 16:00
Upravené: 17.01.2019 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine