Košický samosprávny kraj je prvou samosprávou na Slovensku s vlastnou vodíkovou stratégiou

Až tretina z celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku sa vyprodukuje v Košickom kraji, župa sa preto chce stať lídrom v riešení tohto problému.

Košický samosprávny kraj po viac ako roku prác predstavuje Vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využitie vodíkových technológií v kraji. Keďže Slovensko zatiaľ nemá implementovaný národný vodíkový program a národná vodíková stratégia nie je dokončená, Košický samosprávny kraj je prvou samosprávou na Slovensku so štúdiou zameranou na vodíkové technológie. Európska únia pritom zaviazala svoje členské štáty k znižovaniu emisií. Do roku 2050 musí aj Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – to znamená, že potrebujeme z atmosféry odstrániť toľko CO2, koľko do nej vypúšťame z energetiky, priemyselnej činnosti alebo dopravy.

Táto téma je pre nás dôležitá aj preto, že na území nášho kraja sa vyprodukuje vyše 29 percent z celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku. Za roky 2013-2019 je to v priemere takmer 12,5 miliónov ton CO2 ročne. V rámci Vodíkovej stratégie sme zmapovali možnosti, v ktorých je možné využívať vodíkové technológie. Ide napríklad o zriadenie vodíkových čerpacích staníc či ekologickej hromadnej dopravy formou vodíkových autobusov na prímestských trasách. Aj týmto spôsobom sa snažíme napĺňať záväzok, ktorý má Slovensko voči Európskej únii, a to dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vodíková stratégia navrhuje aj ďalšie konkrétne projekty, ktoré využívajú vodík ako obnoviteľný zdroj energie. Ide napríklad o zavedenie hybridných električiek, vybudovanie menších nabíjacích staníc na vodíkové bicykle či výstavbu energeticky sebestačného internátu pre študentov, ktorý by fungoval na princípe solárnych panelov a rovnako by využíval vodík.

Na príprave Vodíkovej stratégie pracoval tím vedcov a expertov na vodíkové technológie, primárne z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied, vznikla v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Štúdia je „šitá na mieru“ práve pre Košický kraj. „Vodíková stratégia pre Košický kraj mapuje potenciál využitia vodíkových technológií v priemyselných odvetviach kraja od výroby energie, dopravy a skladovania s využitím najmodernejších poznatkov z oblasti výskumu aj vývoja. Sú v nej navrhnuté konkrétne akčné kroky, ako by sme vedeli tento obnoviteľný zdroj energie lokálne využiť, aké ekologické projekty by sme dokázali zrealizovať a aký pozitívny dopad by to malo na kvalitu života a životné prostredie,“ povedal Vladimír Zeleňák z UPJŠ, vedec roka 2018 na Slovensku, ktorý je jedným z autorov stratégie.

 „Vodík je popri batériách významným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý by sme vedeli využívať vo väčšej miere. Ide o zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Aj preto Európska únia v súčasnosti kladie veľký dôraz na bezpečné, udržateľné a ekonomicky zaujímavé využitie vodíkových technológií a od členských štátov takisto očakáva konkrétne akčné kroky,“ dodal Maroš Halama, spoluautor a prodekan pre vedu, inovácie a zahraničné vzťahy TUKE.

Košická župa od stratégie očakáva aj zvýšenie investícií v kraji a väčší záujem investorov o podnikanie na východe Slovenska v oblasti vodíkových technológií. Nakoľko Únia v súčasnosti podporuje tieto technológie prostredníctvom rôznych fondov, Košický samosprávny kraj vďaka tejto štúdii bude môcť využívať na jednotlivé projekty z oblasti využitia vodíka práve európske štrukturálne fondy.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.02.2021 15:00
Upravené: 02.02.2022 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001