Košický samosprávny kraj investuje v roku 2023 do turistickej infraštruktúry 1,4 milióna €

Košický samosprávny kraj spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus zážitkovou formou predstavili novú grantovú výzvu na podporu cestovného ruchu pre rok 2023. Z dotačného programu Terra Incognita podporia sumou 1,4 milióna € najmä také projekty, ktoré znížia negatívne dopady odvetvia na zmeny klímy a prispejú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Projektové zámery, spolu s príslušnou dokumentáciou, možno predkladať do 15. novembra 2022.

Jedna z najžiadanejších dotačných schém Košického samosprávneho kraja prináša aj v tomto roku nové zdroje do cestovného ruchu. Ich účelom je podpora menších infraštruktúrnych projektov zameraných na ekoturizmus, ale i veľkých rozvojových projektov prinášajúcich do kraja nové atrakcie nadregionálneho významu. Novinkou bude podpora projektov zacielených na zlepšenie a rozvoj turistickej prístupnosti kultúrnych pamiatok Európskeho dedičstva v Košickom kraji.

„Niet pochýb o tom, že dotačná schéma Terra Incognita patrí medzi naše najžiadanejšie. Od jej vzniku sme podporili viac ako 90 projektov zameraných na rozvoj turizmu či priamo vznik nových atrakcií a zážitkov. Priebežne tak vznikajú stále kvalitnejšie a zaujímavejšie projekty, ktoré cestovný ruch v našom kraji reálne potrebuje, a ktoré ho posúvajú na vyššiu kvalitatívnu úroveň. To sa odráža nielen na zlepšujúcej sa infraštruktúre, ale najmä na spokojnosti turistov, a početnosti ich opakovaných návratov do destinácií Košického kraja. Tohto roku sme sa rozhodli rozšíriť podporu oblastí Ekoturistiky a Veľkých rozvojových projektov o novú oblasť. V nej sa zameriame na historické pamiatky, konkrétne kostolíky na Gemeri, ktoré v tomto roku získali prestížnu značku Európskeho dedičstva. V nadväznosti na ich rastúcu rozpoznateľnosť vo verejnosti, budeme intenzívnejšie rozvíjať cestovný ruch v lokalitách, v ktorých sa nachádzajú,“ približuje výzvu na rok 2023 predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ekoturizmus, veľké atrakcie, ale aj kostolíky na Gemeri. Aktuálna výzva na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji Terra Incognita pre rok 2023 sa zameriava na tri oblasti (opatrenia), v rámci ktorých bude prerozdelená celková suma 1 400 000 €.

Ekoturizmus

Zámerom opatrenia je podpora tvorby takých produktov a služieb cestovného ruchu, ktoré návštevníkom ponúknu nový a jedinečný zážitok, rešpektujúc princípy udržateľnosti a ekoturizmu. Cieľom takýchto projektov bude vytváranie a sprístupňovanie nových lokalít pre ekoturistické a agroturistické aktivity spojené s doplnkovou infraštruktúrou v okolí prírodných a kultúrnych pamiatok, napríklad formou budovanie tematických náučných trás. Košická samospráva vyčlenila na realizáciu ekoturistických projektov sumu 300 tisíc €, pričom jeden žiadateľ môže získať podporu až do výšky 50 tisíc €. V minulých rokoch vďaka tomuto opatreniu vzniklo v kraji už niekoľko zaujímavých a inšpiratívnych projektov ako napríklad populárne Včely raja v obci Hrabušice a Živý včelársky skanzen v obci Moravany, kde sa návštevník môže zoznámiť so životom včiel a apiterapiou. Návštevníkov vítajú aj Vodný mlyn s unikátnou lámačkou konope v obci Kováčová alebo zrekonštruovaná verná zmenšenina Medzevského hámru v košickej Uličke remesiel. V Gelnici vznikol banícky skanzen so zmenšenými replikami baníckych strojov a taviacou pecou, a v lesoch Vinianskeho jazera unikátny Shinrin yoku,  teda „lesný kúpeľ“.

Veľké rozvojové projekty

Podpora je určená pre vybudovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu alebo obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry tak, aby sa stala motiváciou pre návštevu destinácií Košického kraja a poskytla úplne nový zážitok pre návštevníka prichádzajúceho aj z mimo územia kraja. Na toto opatrenie bol, vzhľadom na jeho charakter a kladené očakávania, vyčlenený 1 milión €, z ktorého môže jeden žiadateľ získať na svoj projekt až 200 tisíc €. Záujem o vznik nových atrakcií neprejavila župa vo výzve po prvýkrát. Podpora z programu Terra Incognita mierila už do viacerých kútov v kraji. Napríklad v areáli Beňatinského lomu vznikla prvá ziplinová dráha v kraji a v obci Borša získali návštevníci nové turistické a vodácke zázemie a požičovňu malých vodných plavidiel. Ďalšie podporené projekty sú vo fáze realizácie.

Európske dedičstvo

Podpora je určená na realizáciu projektových zámerov, ktoré na území Košického samosprávneho kraja zlepšia turistickú prístupnosť sakrálnych pamiatok nesúcich značku Európskeho dedičstva a tiež skvalitnia návštevnícku infraštruktúru v ich okolí. Podpora tak posilní celkovú atraktivitu nielen štyroch konkrétnych kostolov, ktoré ako prvé v Košickom kraji získali značku Európskeho dedičstva, ale aj celého regiónu Gemer, ktorý ich územne spája.Celková výška podpory predstavuje sumu 100 tisíc € a jeden žiadateľ môže na svoj projekt získať až 50 tisíc €.

Príležitosť pre nové zážitky

,,S každou novou výzvou prichádzajú aj nové očakávania a vyššie nároky na predložené projekty. Cieľom aktuálnej výzvy je nielen podporiť vznik projektu samotného, ale taktiež vznik nového zážitku, ktorý si návštevník z nášho kraja odnesie, a ktorý bude zdieľať so svojimi priateľmi a známymi. Organizácia Košice Región Turizmus bude aj tentokrát odborne nápomocná všetkým, ktorí o podporu prejavia záujem, ale bude tiež dohliadať na to, aby vzniknuté projekty a zážitky boli po zrealizovaní plne funkčné a pre návštevníka vždy dostupné. Košický kraj prezentujeme ako Kraj sveta alebo Košický svetový kraj a aj preto verím, že tohtoročná výzva zaujme tých potencionálnych žiadateľov, ktorí do našich regiónov prinesú nové, unikátne a najmä svetové nápady,“ vyjadrila svoje presvedčenie a vieru v skvelé výsledky výzvy výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Ako a do kedy môžete požiadať o podporu?

O dotáciu môžu požiadať, a svoj projekt predložiť, právnické a fyzické osoby so sídlom na území KSK alebo tie, ktoré pôsobia / vykonávajú svoju činnosť na území KSK, a taktiež organizácie, ktorých zriaďovateľom je KSK. Záujemcovia o dotáciu môžu predložiť maximálne jednu žiadosť v danom opatrení. Presné podmienky ako požiadať o podporu z výzvy programu Terra Incognita nájdete na stránke www.terraincognita.sk Žiadosť o dotáciu spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné odovzdať elektronicky prostredníctvom aplikácie E-grant do 15. novembra 2022.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2022 12:08
Upravené: 26.01.2023 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001