Košický samosprávny kraj a Ekonomická fakulta TUKE založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky

Košický samosprávny kraj (KSK) a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) podpísali memorandum o porozumení, ktorým založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji. Inovačná sieť reaguje na situáciu v oblasti produkcie a spracovania poľnohospodárskych produktov v regióne.

Predseda KSK a dekan EkF TUKE slávnostne podpísali memorandum o porozumeníHlavným cieľom inovačnej siete je podporiť spoluprácu medzi organizáciami z oblasti podnikateľskej sféry, verejnej správy, výskumu a inovácií, vzdelávania, neziskového sektora a verejnosti za účelom  efektívneho fungovania lokálnej ekonomiky v Košickom kraji. Podporiť by mala zvyšovanie konkurencieschopnosti lokálnej poľnohospodárskej produkcie a zefektívnenie jej propagácie, čo by malo za následok vyšší odbyt predovšetkým v rámci regionálnych potravinových sústav.

„Podpora lokálnej ekonomiky patrí medzi kľúčové rozvojové priority Košického samosprávneho kraja. Aj takýmito aktivitami chceme prispieť k vytváraniu lepších podmienok pre prepájanie lokálnych producentov a spotrebiteľov. Veríme, že to prinesie rozvoj v daných mikroregiónoch a v konečnom dôsledku aj v celom kraji. Chceme, aby sa obyvatelia nášho kraja ľahšie dostali ku kvalitným a zdravým domácim produktom, čím podporíme aj lokálnu ekonomiku a motivujeme mladých ľudí, aby sa venovali danému odvetviu a neodchádzali za prácou z nášho regiónu. Inovačná sieť bude hľadať moderné formy predaja, nie len cez kamenné obchody, ale aj s pomocou inovácie predaja, marketingu a propagácie, čím zlepšíme prepojenie zákazníkov s výrobcami,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

„Verejnosť vníma úlohu univerzít najmä na poli vzdelávania budúcich generácií a vykonávania základného výskumu. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa však podľa vzoru zahraničných inovačných ekosystémov snaží o aplikáciu získaných poznatkov nielen v priemyselnom sektore, ale aj vo verejnom priestore. Dnešným podpisom len potvrdzujeme náš dlhodobý záujem a snahu participovať na riešení výziev nášho kraja,“ povedal dekan Ekonomickej fakulty TUKE Michal Šoltés.

Digitálne trhovisko potravín vznikne na jar 2019Podľa vyjadrenia zástupcu Ekonomickej fakulty TUKE v inovačnej sieti, Mojmíra Prídavka, založenie inovačnej siete pramení najmä z komplexnosti výziev a problémov, ktorým kraj v tejto oblasti čelí. „Tieto problémy sa dotýkajú poľnohospodárskej produkcie, legislatívnych povinností, výkonu kontroly bezpečnosti a kvality, logistiky, podnikateľských zručností a marketingu, ale i problémov spojených s verejným obstarávaním pri lokálnych dodávkach pre subjekty verejnej správy. Nevyhnutnosťou je teda tzv. medziodvetvový prístup, ktorý je možné dosiahnuť len spoluprácou a partnerstvom.“

Na aktuálne výzvy a problémy bude toto partnerstvo reagovať vo forme prípravy, implementácie a monitorovania akčných plánov a spoločných inovačných a rozvojových projektov. Tým pilotným je spustenie elektronického trhoviska, ktoré bude poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkcie. Výsledkom by mal byť predaj koncovým zákazníkom najmä v meste Košice, a to nielen obchodným sieťam a reštauráciám ale aj bežným spotrebiteľom. Pri vývoji elektronického trhoviska pracujú jeho aktéri s inovatívnymi, tzv. participatívnymi metódami zberu a vyhodnocovania spätnej väzby od zainteresovaných strán. Do ostrej prevádzky by ho mali spustiť na jar budúceho roka.

Pilotná aktivita je realizovaná v rámci projektu URBAN INNO a je financovaná z Európskych zdrojov (Program Interreg CENTRAL EUROPE). Táto sieť má byť aj diskusnou platformou, ktorej závery budú vstupom pre strategické dokumenty na regionálnej i národnej úrovni.

Inovačná sieť je otvorená pre všetky organizácie, ktoré chcú svojimi znalosťami a skúsenosťami pomôcť k napredovaniu kraja, pričom členstvo je bezplatné. Bližšie informácie k postupu a podmienky nájdu na oficiálnej stránke www.lokalnaekonomika.sk. Ku dňu podpisu memoranda prejavilo záujem viacero aktérov z kraja.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2018 11:00
Upravené: 18.01.2019 09:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról