Košický samosprávny kraj bude na výskume a vývoji spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach

Predmetom spolupráce bude aj oblasť vzdelávania a inovácií, či rozvoj cestovného ruchu v kraji.

Košický samosprávny kraj (KSK) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) uzatvorili rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Participovať chcú v troch základných oblastiach, a to výskum a vývoj, vzdelávanie a inovácie. Cieľom partnerstva má byť výmena odborných skúseností, organizovanie vedeckých podujatí aj spoločný výskum a vývoj. V oblasti vzdelávania sa kraj zaviazal umožniť študentom zo stredných škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, absolvovať odborné stáže a praktickú výučbu na pôde Technickej univerzity.

„Zameranie Technickej univerzity a kompetencie Košického samosprávneho kraja spolu úzko súvisia. Preto vidíme potenciál v tom, byť si vzájomne nápomocní. Dlhodobo sa snažíme o prepájanie vzdelávania s praxou a toto je ďalší krok, ako zlepšiť naše stredné a vysoké školstvo. Tešíme sa aj na spoluprácu s odborníkmi, ktorí nám vedia pomôcť v oblasti výskumu a vývoja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

Kraj si už spoluprácu s Technickou univerzitou vyskúšal na viacerých projektoch. V súčasnosti sa Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie TUKE (BERG) spolu so župou spolupodieľa na medzinárodnom projekte MIREU. V rámci neho chcú rozhýbať geoturizmus v banskej oblasti, sprístupniť bane pre turistov a sfunkčniť tie, ktoré v sebe ešte stále ukrývajú nerastné bohatstvo. Práve fakulta BERG má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

„Vysoko si vážim efektívnu spoluprácu Technickej univerzity v Košiciach s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, v rámci ktorej vzájomná synergia významne pozitívne ovplyvňuje rozvoj nášho inovačného ekosystému, dáva mu silný udržateľný potenciál a radí ho medzi dynamicky sa rozvíjajúce regióny. Vzájomná spolupráca prispeje k rýchlejšej stabilizácii mladých talentovaných ľudí v regióne,“ povedal rektor Technickej univerzity v Košiciach, Stanislav Kmeť.

Ďalšou spoločnou oblasťou, v rámci ktorej chce kraj spolupracovať s Technickou univerzitou, by mala byť oblasť cestovného ruchu. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.07.2019 14:00
Upravené: 21.12.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001