Košický samosprávny kraj bude v roku 2023 hospodáriť s rozpočtom 357 miliónov eur

Budúcoročný rozpočet župy neráta s novými investíciami. Zelenú budú mať len investície, na ktoré už boli vyčlenené peniaze v minulosti. Bežné výdavky budú predstavovať 252 miliónov eur a kapitálové 83 miliónov eur, zvyšnú časť tvoria výdavkové finančné operácie.

Nižšie príjmy z podielových daní, zvyšovanie cien za tovary a služby či valorizácia miezd zamestnancov – to sú hlavné faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu krajského rozpočtu pre budúci rok. Župa bude v roku 2023 hospodáriť so sumou 357 miliónov eur. Dnes o tom rozhodlo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Napriek tomu, že v krajskej kase pribudne medziročne 10 miliónov, na vykrytie nižších príjmov a vyšších výdavkov nebude postačovať. Príjmy župy nie sú dostatočné vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov, pohonných hmôt, energií či miezd, ale aj infláciu.

„Vláda nesystémovo schválila takzvaný daňový bonus, čo v preklade znamená, že rozdala peniaze z príjmov samospráv bez ich vedomia. Len Košický samosprávny kraj tak v budúcom roku pripraví o 33 miliónov eur z príjmov z  daní z príjmov fyzických osôb, čo je hlavný príjem župy. Následkom ďalších rozhodnutí štátu budeme musieť uvoľniť 16 miliónov eur na zvýšené mzdy. Zatiaľ čo v minulom roku nám na energie stačili približne 3 milióny eur, pre budúci rok rátame s výdavkami takmer 8 miliónov eur. Hoci v minulosti sme každým rokom zvyšovali tempo opráv ciest a mostov, v budúcom roku môžeme plánovať len bežnú údržbu a veľké rekonštrukcie ciest či mostov budú musieť počkať. Podobne to pocítime vo všetkých oblastiach – od školstva až po sociálnu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Najvyššia čiastka, 116 miliónov eur v rámci bežných výdavkov, je v budúcom roku vyčlenená na školstvo, konkrétne na financovanie stredných škôl, internátov či školských jedální. Naopak, najmenej prostriedkov pôjde na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov, najmä z dôvodu schválenia vyššieho daňového bonusu NR SR a s ním spojeným výpadkom dane z príjmov. Zelenú tak dostanú iba projekty, na ktoré už boli vyčlenené peniaze v minulosti. Župe sa teda nezvýšia peniaze na rozvoj kraja. Až 98 percent kapitálových výdavkov predstavujú výdavky na eurofondové projekty.

„Treba povedať, že projekty, ktoré neboli ukončené v roku 2022, budú pokračovať. To znamená, že ak sme tento rok začali rekonštruovať most, práce sa v roku 2023 nezastavia a projekt dotiahneme dokonca. S novými investíciami však rátať nemôžeme, keďže na tento účel majú slúžiť len 2 percentá z krajskej kasy. Ak sa spoliehame na eurofondy, treba povedať, že európske peniaze sú najpomalšie peniaze, teda sprocesovanie projektov cez ne nie je také akčné a pohotové ako pri projektoch z nášho rozpočtu,“ povedal župan Trnka.

Len na bežnú údržbu ciest a mostov vyčlenil kraj 25 miliónov eur. Zvýšia sa výdavky na prímestskú autobusovú dopravu, a to z dôvodu zvýšenie miezd vodičov a zvýšenia cien pohonných látok, v rozpočte to predstavuje takmer 35 miliónov eur. Porovnateľne s minulým rokom, 14 miliónov eur poputuje kultúre. Dokopy 13 župných zariadení sociálnych služieb si v budúcom roku rozdelí vyše 29 miliónov eur a ďalších vyše 7 miliónov eur prispeje kraj zo zákona neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.12.2022 14:15
Upravené: 30.01.2023 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001