Košický kraj sprísňuje pravidlá verejného obstarávania

Tvrdšími kritériami sa chce kraj zaradiť medzi lídrov v rebríčku transparentnosti. Zverejňovať bude výzvy na verejné obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.

Košický samosprávny kraj (KSK) prijíma novú smernicu o verejnom obstarávaní. Od 1. mája zavádza jednotné pravidlá pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v rámci Úradu KSK a organizácií patriacich do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní túto povinnosť neukladá, kraj bude zverejňovať výzvy na verejné obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.

V súčasnosti samosprávne kraje nemajú nastavené pravidlá verejného obstarávania tak prísne, ako ich ukladá nová smernica Úradu KSK. Väčšina z nich má vo svojich interných aktoch špecificky upravené postupy zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou, alebo nemajú definovaný limit, od ktorého sa majú zákazky s nízkou hodnotou zverejňovať. „Súčasťou rozhýbavania nášho kraja je, že chceme patriť medzi lídrov v rebríčku transparentnosti. Verím, že po zmene smernice sa k tomu priblížime, vzhľadom na to, ako sa v minulom desaťročí hospodárilo,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V minulosti na Úrade KSK neexistovala smernica o verejnom obstarávaní, ktorou by sa upravoval postup zverejňovania zákaziek s nižším finančným limitom ako limit pre podlimitnú zákazku. „Bývalé vedenie kraja to zmenilo až vo februári 2017, teda pár mesiacov pred voľbami. Navyše, do volieb v rámci Úradu už neprebiehali takmer žiadne verejné obstarávania a oddelenie, ktoré to malo na starosti, bolo viac-menej v rozklade,“ informoval predseda KSK.

Súčasná smernica platí len pre Úrad KSK, pričom väčšina organizácií spadajúcich pod župu nedisponuje smernicou upravujúcou zverejňovanie zákaziek s daným finančným limitom, prípadne nemá upravené pravidlá pre zverejňovanie takýchto zákaziek.
„V niektorých prípadoch je časť ustanovení smerníc našich organizácií v rozpore so zákonom. Pritom v roku 2017 bolo v rámci Úradu zrealizovaných 23 zákaziek v celkovej zazmluvnenej cene 530 000 eur, no v rámci našich organizácií ich bolo zrealizovaných až 409 za 11 500 000 eur. Väčšina zákaziek sa teda nerealizovala v rámci Úradu, ale práve v rámci organizácií,“  uviedol Trnka.

V minulom roku Úrad nakupoval len necelých 9 percent z celkovej zazmluvnenej ceny obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác prevyšujúcich sumu 5-tisíc eur, zvyšných 91 percent obstarávali samotné organizácie. „Po novom budú platiť jednotné pravidlá nákupu pre Úrad aj pre podriadené organizácie. Okrem toho chceme, aby sa v budúcnosti obstarávali centrálne tie tovary a služby, kde je takéto obstarávanie efektívnejšie . Chceme šetriť peniaze daňových poplatníkov, stransparentniť proces verejných obstarávaní a znížiť priestor na špekulácie,“ informoval Trnka.

Nové pravidlá nastavoval Košický samosprávny kraj niekoľko mesiacov. V minulom roku prebehol na Úrade KSK audit verejného obstarávania a protikorupčný audit, z ktorých vyplynuli viaceré odporúčania zmien a ktoré postupne nastavujú a zefektívňujú jednotlivé procesy. Nová smernica bude platiť od 1. mája.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2019 11:00
Upravené: 16.04.2019 11:38

Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dopravné informácie