Košický kraj po tretíkrát hľadá výnimočné ženy

Košický samosprávny kraj opäť hľadá výnimočné ženy, ktoré žijú a pôsobia v tomto regióne. Regionálna samospráva vyhlasuje pri príležitosti Medzinárodného dňa žien tretí ročník súťaže, ktorej cieľom je zviditeľniť výnimočné ženy Košického kraja.

Od 8. marca do 31. mája 2013 môže ktokoľvek prihlásiť svoju mamku, manželku, priateľku, kolegyňu, zamestnankyňu, manažérku, majiteľku firmy, zamestnávateľku, dlhoročnú úspešnú podnikateľku, či ženu, ktorá dáva prácu aj iným. Výnimočnými ženami sú aj tie, ktoré sa popri svojej náročnej práci a starostlivosti o rodinu venujú charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, našli uplatnenie v treťom sektore. Hľadajú sa ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní, odborníčky, ktoré vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy, ženy, ktoré vynikajú v treťom sektore, vo vzdelávaní, výchove, vo vede, umení, športe. Výnimočnými ženami sú aj viacnásobné matky alebo náhradné mamy či pestúnky, ženy, ktoré sa dlhoročne príkladne starajú o zdravotne postihnutých, či sociálne odkázaných.

„Nie všetko sú v živote peniaze. Potrebujeme lásku, nehu, cit, potrebujeme pomoc. Bez nej sa človek nezaobíde, keď ochorie, keď je slabý, nevládny. Ženy majú schopnosť pomôcť organizovať život iným, postarať sa o tých, čo to potrebujú. Ak sme tu dnes počúvali životné príbehy, bola to inšpirácia aj pre ostatných: Neseďte doma! Urobte niečo pre druhých! Napriek množstvu negatívnych správ, ktoré vidíme, čítame všade okolo nás, toto je jasná správa, že existujú pozitívni ľudia. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým ženám, ktoré svoju výnimočnosť potvrdzujú vo svojom živote. Som rád, že si to ľudia okolo všimli, že na ne upozornili,“ povedal pri vyhlásení výsledkov druhého ročníka predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Výnimočnými ženami za rok 2012 sa stali Silvia Hanusová, Zdenka Jenčová, Alžbeta Kobezdová, Iveta Liptáková, Mária Olejníková, Katarína Staroňová, Alžbeta Tiszová, Anna Zabloudilová. V prvom ročníku v roku 2011 to boli Lívia Kalmárová, Petra Lengyelová, Valéria Eľková, Marta Györiová, Mária Bujňáková, Anna Rychvalská a Ľubica Cehlárová, in memoriam.

Prihlášky s označením „Výnimočné ženy Košického kraja“ treba posielať do 31. mája 2013 na adresu Kancelária predsedu KSK, referát pre vzťahy s verejnosťou a médiami, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo e-mailom na adresu jana.trescakova@gmail.com. K vyplnenej prihláške treba priložiť pracovný a osobný profil navrhovanej výnimočnej ženy v rozsahu maximálne 1 strany A4, privítame aj portrétovú fotografiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na www.vucke.sk. Vybrané ženy prijme a ocenení predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Profily vybraných žien budú s ich súhlasom zverejnené aj na webovej stránke www.vucke.sk.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2013 14:30
Upravené: 08.03.2017 09:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...