Košický kraj po prvý krát súčasťou Európskeho týždňa regiónov v Bruseli

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest viedla košická župa workshop o dobrovoľníctve.

Zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a členovia akademickej obce sa od 7. do 10. októbra stretávajú na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli. Vymieňajú si osvedčené postupy a poznatky z oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Počas štyroch dní sa v Bruseli schádza 6 000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy i mimo nej. Košický samosprávny kraj (KSK) je jedným z 200 partnerov tohto najväčšieho verejného podujatia svojho druhu v Európe. Do Európskeho týždňa regiónov sa aktívne zapojil po prvý krát. 

V tomto roku sa košická župa zapája okrem iného aj do sprievodných podujatí, ktoré sa týkajú problematiky dobrovoľníctva a solidarity v Európe. Predseda KSK Rastislav Trnka v utorok 8. októbra viedol workshop Solidarity and Volunteering – European Rights and Values from the bottom up (Solidarita a dobrovoľníctvo - európske práva a hodnoty zdola nahor), kde okrem predstaviteľov kraja vystúpili aj zástupcovia mesta Košice a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. „Pre náš kraj je to skvelá príležitosť, ako o sebe dať vedieť v Európe. Na  workshope sme si mohli vymeniť skúsenosti a odprezentovať lokálne stratégie podpory dobrovoľníckych činností. Bohaté príklady dobrej praxe máme aj v našom kraji, kde tento rok realizujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít. Verím, že ďalšími pozitívnymi príkladmi zo zahraničia sa budeme môcť inšpirovať vďaka tomuto podujatiu,“ povedal župan Trnka. Workshop spoluorganizovala Kancelária stáleho zastúpenia KSK v Bruseli, ktorú košická župa otvorila v marci tohto roka.

Predseda KSK tiež mal možnosť stretnúť sa s lídrami kandidátov na Európske hlavné mesto dobrovoľníctva - Padova, Aarhusu, Corku a Srbska. Súčasne s Európskym týždňom regiónov a miest prebieha aj plenárne zasadnutie Výboru regiónov, ktorého je župan členom. „Týždeň v Bruseli je skvelou príležitosťou zapojiť občanov do diania v „hlavnom meste“ Európskej únie. Toto podujatie totiž má formu dialógu s občanmi alebo politikmi, ktorí tvoria európsku legislatívu. Môžeme teda nahliadnuť do kuchyne tvorcov politík, nadviazať nové kontakty, inšpirovať sa inými regiónmi a vymeniť si skúsenosti,“ dodal Trnka.

Cieľom Európskeho týždňa regiónov a miest je vytvoriť príležitosť na stretnutie predstaviteľov regiónov a miest, podnikov, finančných inštitúcií, medzinárodných združení alebo akademických organizácií. Tretina verejných výdavkov Európskej únie je totiž určená regiónom a mestám. Podujatie organizuje Európsky výbor regiónov EÚ spoločne s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Témami sú tento rok Budúcnosť EÚ a úloha regiónov a miest, Európa bližšie k občanom, Zelená Európa, „A smarter Europe“, Prepojenejšia Európa: mobilita a Sociálne integrovanejšia Európa.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2019 13:00
Upravené: 30.01.2020 13:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine