Košický kraj po druhýkrát ocenil výnimočné ženy

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa ocenil osem žien titulom Výnimočná žena 2012. Stali sa nimi Silvia Hanusová, Zdenka Jenčová, Alžbeta Kobezdová, Iveta Liptáková, Mária Olejníková, Katarína Staroňová, Alžbeta Tiszová, Anna Zabloudilová.

Regionálna samospráva spolu s Krajským kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti v Košiciach vyhlásila pri príležitosti Medzinárodného dňa žien druhý ročník súťaže, ktorej cieľom je zviditeľniť výnimočné ženy Košického kraja. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 28. novembra v Zrkadlovej sále Úradu KSK za účasti predstaviteľov samosprávneho kraja, rodinných príslušníkov, priateľov a darcov, ktorí pomohli pri organizovaní podujatia.

Výnimočné ženy 2012„Nie všetko sú v živote peniaze. Potrebujeme lásku, nehu, cit, potrebujeme pomoc. Bez nej sa človek nezaobíde, keď ochorie, keď je slabý, nevládny. Ženy majú schopnosť pomôcť organizovať život iným, postarať sa o tých, čo to potrebujú. Ak sme tu dnes počúvali životné príbehy, bola to inšpirácia aj pre ostatných: Neseďte doma! Urobte niečo pre druhých! Napriek množstvu negatívnych správ, ktoré vidíme, čítame všade okolo nás, toto je jasná správa, že existujú pozitívni ľudia. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým ženám, ktoré svoju výnimočnosť potvrdzujú vo svojom živote. Som rád, že si to ľudia okolo všimli, že na ne upozornili,“ povedal v príhovore predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Do ankety Výnimočná žena 2012 mohol ktokoľvek prihlásiť svoju mamku, manželku, priateľku, kolegyňu, zamestnankyňu, manažérku, majiteľku firmy, zamestnávateľku, dlhoročnú úspešnú podnikateľku, či ženu, ktorá dáva prácu aj iným. Výnimočnými ženami sú aj tie, ktoré sa popri svojej náročnej práci a starostlivosti o rodinu venujú charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, našli uplatnenie v treťom sektore. Hľadali sa ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní, odborníčky, ktoré vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy, ženy, ktoré vynikajú v treťom sektore, vo vzdelávaní, výchove, vo vede, umení, športe. Výnimočnými ženami sa mohli stať aj viacnásobné matky alebo náhradné mamy či pestúnky, ženy, ktoré sa dlhoročne príkladne starajú o zdravotne postihnutých, či sociálne odkázaných.

Výnimočné ženy 2012:

Ing. Silvia Hanusová, Košice
Ing. Silvia HanusováPrvá a jediná medzinárodná rozhodkyňa športovej chôdze o Slovenska, dlhoročná vrcholová reprezentantka v ľahkej atletike, trénerka mládeže. Po skončení VŠ pracovala dlhé roky vo Východoslovenských tlačiarňach, neskôr ako vedúca predajne cudzojazyčnej literatúry. Ako 45-ročná sa rozhodla nájsť si prácu a uplatnenie vo Veľkej Británii, čo sa jej aj podarilo. Zastáva pozíciu na finančnom oddelení štátnej nemocnice. Dokázala sa v novom prostredí etablovať nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Vďaka svojej priateľskej povahe a filantropickému zameraniu si našla mnoho nových známych a priateľov. Zvažuje návrat domov a hľadá si prácu na Slovensku. Silvia Hanusová sa v dobe hlbokého socializmu venovala štúdiu anglického jazyka, sama sa ako dieťa prihlásila na ľahkú atletiku a v tejto kráľovskej disciplíne to dotiahla až na majsterku ČSSR v behu na 400 m prekážok v roku 1981. Športu sa venovala aj ako dlhoročná kvalifikovaná trénerka detí a dorastu a rozhodkyňa, aj ako rekreačná športovkyňa. Stala sa zatiaľ jedinou slovenskou medzinárodnou rozhodkyňou športovej chôdze. Našu vlasť úspešne reprezentovala v mnohých krajinách, napr. Španielsku, Portugalsku, Veľkej Británii, v Nemecku, ale aj v „exotickejších“ destináciách, ako v Čuvačskej republike (republika Ruskej federácie) alebo v Číne. Okrem športu sa venovala aj prekladateľskej činnosti a turistike. Lásku k prírode, úctu k živým tvorom a nadšenie pre šport preniesla aj na svoju dcéru a tá sa usiluje podobne vychovávať aj ďalšiu generáciu.

Zdenka Jenčová, Košice
Zdenka JenčováNajlepšia mamka, babka a manželka na svete. Jej vnučka Petra Foldiová napísala: Moja starká je rokmi skúšaná životom. Nie je podnikateľka, ani zamestnanec firmy. Istý čas bola predsedníčkou košickej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Dlhé roky je na invalidnom dôchodku, život skúšal nielen ju, ale aj celú rodinu. Roky rozdáva lásku svojej rodine. Najradšej by som nominovala aj svoju mamku, pretože obe sú veľmi veľké hrdinky. Prežili niekoľko chorôb, ale ani to im nebráni v tom, aby život brali s nadhľadom. Starká bude mať onedlho 69 rokov, jej záľuby sú vyváranie dobrôt, domáce a kutilské práce, vnúčatá. Je starostlivá a aj keď nemá zdravotnícke vzdelanie, mohla by si otvoriť ambulanciu. 24 hodín denne sa spolu s mojím starkým stará o moju maminku, ich dcéru, ktorá je 12 rokov po mozgovej príhode pripútaná na lôžku, nehovorí, nechodí. Starká sama prekonala pred rokmi mozgovú príhodu a iné komplikácie, preto je pre mňa neskutočná bojovníčka a človek s veľkým srdcom. Bohužiaľ, súčasná situácia jej nedovoľovala dlhšiu spoluprácu so zväzom telesne postihnutých, no naďalej sú v kontakte. Každodenná a nepretržitá starostlivosť o rodinu človeka občas zmení, hlavne čo sa týka sociálnych vzťahov. Obdivujem starkinu vytrvalosť a život, je to ŽENA s veľkým Ž :)

Alžbeta Kobezdová, Košice
Alžbeta KobezdováNarodila sa v Košiciach. Pochádza z mnohopočetnej rodiny, narodila sa ako štvrtá v poradí. Vychovala celkom 5 detí. Je nielen láskavou a starostlivou matkou ale aj babkou 7 vnúčat. Má silné sociálne cítenie, pomáha ľuďom, ktorí sú na pokraji chudoby. Robí zbierky šatstva, potravín a ostatných vecí dennej potreby pre osamelé matky s deťmi, pre rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, pre krízové centrá a podobne. Veľa vecí, alebo potravín sama kúpi a ostatné jej domov donesú ľudia, ktorí už tie veci nepotrebujú. Ona ich pretriedi, ak treba operie a pobalí podľa požiadaviek a odošle, či už balíkom, alebo zanesie do centier, alebo k rodinkám domov, alebo si po ne ľudia prídu k nej domov.Babka Betka (ako jej hovoria) stála pri zrode OZ Mamám Slovenska a od samého začiatku aktívne spolutvorí jeho aktivity. Jej entuziazmus, láskavosť, empatiu, starostlivosť, podporu a aktívnu schopnosť pomáhať, ľudia najskôr zažívali cez riadky internetového portálu naničmama.sk a artmama.sk. No babka Betka veľmi rýchlo preniesla svoje aktivity do reálneho života. Hoci sama nemá dostatok v živote, vždy sa vedela rozdeliť s tým, čo má, poskytnúť svoj osobný priestor, nájsť ľudí, ochotných pomôcť, nezdráhala sa oslovovať iných a organizovať zbierky potravín, šatstva, detských potrieb - všetkého, čo bolo treba pre rodiny v núdzi, či celé krízové centrá, obce, postihnuté záplavami. Využila pri tom svoju systematickosť a pomáhala naozaj cielene - vždy poznala, čo konkrétne kto potrebuje.Jednou z jej aktivít v rámci OZ bolo lektorovanie kreatívnych dielní pre ženy v sociálnej núdzi, spojené s učením, ako sa začleniť naspäť do komunity. Pôsobila ako priateľka,Cena Arpáda Račka ktorá spája „dva brehy“ a pomáha ľuďom budovať nielen mosty, ale učí ich po nich aj prejsť. Byt babky Betky bol často zberným miestom pre všetko, čo dobrí ľudia darovali núdznym, v akcii OZ Mamy mamám. Táto činnosť si vyžadovala veľa práce a manažérskych dobrovoľníckych schopností. Okrem toho aj vlastnoručne tvorí a šije hračky pre deti z rodín v núdzi, vyrába šperky pre mamičky a pomáha im vrátiť stratený sebaobraz ženstva a materstva.

Iveta Liptáková, Harichovce
Iveta LiptákováIveta Liptáková je žena, ktorá pracuje v oblasti divadelníctva a dáva do toho celé svoje srdce, nikdy neodmietne pomôcť a poradiť. Pracuje s deťmi, mládežou, dospelými, seniormi aj s ľuďmi s mentálnym postihnutím, pomáha ženám v núdzi (týraným). Je matkou troch dospelých detí. Počas školského roka svojimi predstaveniami s Bábkovým divadlom spod Spišského hradu rozveseľuje a učí deti na celom Slovensku. Počas letných prázdnin sprevádza turistov po cyklotrasách Slovenského raja. Usporadúva letné tábory pre deti z divadelného krúžku. Dlhoročne spolupracuje s divadelným súborom Hviezdoslav. Režisérka, pedagogička, herečka a fotografka Iveta Liptáková pracuje ako umelec v slobodnom povolaní, má ukončené konzervatórium. V minulosti pracovala ako učiteľka dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. V roku 1994 založila Bábkové divadlo spod Spišského hradu – ako divadlo jedného herca. Svoju domovskú scénu má v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Za svojimi malými divákmi prichádza do materských a základných škôl po celom Slovensku, ponúka divadlo plné empatie a nehy. V marci 2006 založila Divadelné štúdio, ktoré pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, kde sa stretávajú deti od 6 rokov až po vysokoškolskú mládež. Táto malá divadelná škola so zameraním na dramatiku, bábkové divadlo, umelecký prednes a tvorivé písanie, poskytuje dostatočný priestor na sebarealizáciu v oblasti dramatického umenia. Od roku 2006 aktívne spolupracuje so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi – DSS „Náš dom“. S klientmi sa pravidelne stretáva v rámci dramatoterapie, spoločne pripravili niekoľko inscenácií a uspeli aj na regionálnej a krajskej prehliadke Divadelné Košice. Zapája sa aj do aktivít mimovládnej organizácie Fenestra, ktorá pomáha týraným a zneužívaným ženám.

Mária Olejníková, Spišská Nová Ves
Mária OlejníkováDôvod výnimočnosti: plná odovzdanosť pre službu v charitatívnej oblasti od založenia Spišskej katolíckej charity (SpKCH) až do dôchodkového veku, odvaha prijať aktuálne výzvy doby, akceptovať nové účtovné a právne normy, ako aj moderné technologické prostriedky a neuzavrieť sa pred nimi do „staroby“. Tým všetkým môže byť vzorom pre mnohých, oveľa mladších obyvateľov Košického kraja. V Spišskej katolíckej charite začala pracovať krátko po jej založení v roku 1993. Keďže pracovala na viacerých ekonomických postoch aj v katolíckej charite sa uplatnila v tejto oblasti. V rokoch 1993-2012 pracovala ako účtovníčka, ekonómka ale aj riaditeľka ekonomického úradu SpKCH. Vo svojej práci bola vždy veľmi spoľahlivá a obetavá. Vždy bola láskavá a ochotná pomôcť v každej situácii. Svoju prácu má rada aj dnes, kedy jej vrstovníčky sú už 20 rokov na zaslúženom odpočinku. Dodnes je významnou súčasťou a oporou celému ekonomickému úradu a svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva každému, kto ich potrebuje. Vždy ju bolo vidieť ako je zahĺbená do počítača a ako usilovná včielka spracováva finančné vyúčtovania a uzávierky, aby bolo všetko na čas a s maximálnou presnosťou odovzdané. V novembri 2011 bola počas osláv 20. výročia obnovenia činnosti arcidiecéznych charít na Slovensku ocenená za dlhoročnú prácu v SpKCH prezidentom Slovenskej katolíckej charity a Spišským diecéznym biskupom Mons. Š. Sečkom. Pani Mária Olejníková sa narodila rodičom ako ich jediné dieťa. Detstvo prežila v Žehre. Vyštudovala strednú školu ekonomickú. Je vydatá, vychovala dvoch synov a dcéru a teší sa aj z vnúčat. Obetavá bola nielen v práci, ale aj k svojim rodičom a ako dobrá dcéra ich s láskou doopatrovala. Jej záľubou bola vždy rodina, práca, každodenná návšteva bohoslužieb a život pre tých, kto ju potrebovali.

Katarína StaroňováKatarína Staroňová, Harichovce
Vyštudovala VŠ poľnohospodársku v Nitre, kde sa zoznámila aj s manželom. Už počas štúdia pôsobila v mládežníckych organizáciách. Pracovala na štátnom majetku v Levoči. Je osobnosťou v ženskom hnutí. Zastupovala ženy ako členka Slovenského i Československého zväzu žien, pôsobila v okresných orgánoch. Presadzovala hlavne záujmy a potreby žien v poľnohospodárstve, ich uplatnenie v ekonomickej a spoločenskej oblasti. Už vyše 42 rokov sa venuje dobrovoľníckej práci. Nepoľavila ani ako dôchodkyňa. V Harichovciach organizuje rôzne aktivity, ktoré majú korene v tradíciách regiónu Spiša. Reprezentujú ho členky Únie žien prostredníctvom folklórnej skupiny Harihovčan. Pod jej vedením majú ženy možnosť rozvíjať svoje zručnosti a realizovať sa na rôznych výstavách a podujatiach. Raz do týždňa sa stretávajú, aby pookriali pri spoločných aktivitách. Základná organizácia Únie žien v Harichovciach patrí medzi najaktívnejšie v okrese.

Alžbeta Tiszová, Košice
Alžbeta TiszováÚspešná maratónska bežkyňa, hutníčka, filantropka. V košických železiarňach pracuje viac než dvadsať rokov, v súčasnosti ako referentka prepravnej dokumentácie. Zodpovedá za evidenciu expedičných dokumentov a ich prípravu pre fakturačné oddelenie. Košickej verejnosti je známa najmä ako vytrvalostná bežkyňa, ktorá odbehla už 130 maratónov na pretekoch doma i v zahraničí. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky sa pravidelne umiestňuje vo svojej vekovej kategórii na popredných miestach. Okrem výbornej kondície a pevnej vôle má aj silné charitatívne cítenie – je zanietenou aktivistkou pre zbierku Deň narcisov a pravidelne sa zúčastňuje aj mnohých dobrovoľníckych akcií na pomoc seniorom, znevýhodneným deťom či ďalším neziskovým organizáciám v rámci firemných podujatí U. S. Steel Košice. Alžbeta Tiszová je vydatá, má dve dospelé dcéry, manžel je takisto maratónsky bežec.

Anna Zabloudilová, Strážske
Anna ZabloudilováDlhoročná koordinátorka dobrovoľníckej práce v Strážskom, venuje sa aktivitám so ženami, seniormi a deťmi v okrese Michalovce. Je vydatá, má dve dcéry, 6 vnúčat a manžela Václava – rodinu, ktorá má veľké pochopenie pre jej prácu a aktivity. Celých 36 rokov pracovala v Chemku Strážske ako mzdová účtovníčka, neskôr ako vedúca mzdovej učtárne. Doplnila vzdelanie na Strednej ekonomickej škole v Prešove. Dnes je na dôchodku a venuje svoj čas rodine a ďalším aktivitám. Dlhé roky pracuje v Únii žien Slovenska ako predsedníčka základnej organizácie v Strážskom, predsedníčka Okresnej organizácie v Michalovciach a členka Krajskej rady Únie žien Slovenska Košice. Vytvára ich webovú stránku, fotodokumentáciu aktivít, prispieva do novín a časopisov, koordinuje dobrovoľnícke aktivity. Venuje sa tiež deťom v Slovenskom skautingu. V roku 1999 jej udelili vyznamenanie „Skautská láska“ - za dlhoročnú výchovnú činnosť. Je predsedníčkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Strážskom a dlhé roky aj aktívnou členkou Klubu slovenských turistov v Strážskom. Od roku 2004 sa podieľa na realizácii projektov rómskeho občianskeho združenia Stražčanský úsmev ASABEN. Záujmy žien zastupuje v rámci programu Leader – rozvoj vidieka i v programe EQUAL – vzdelávanie žien nad 45 rokov. Popri všetkých vymenovaných činnostiach si nájde čas aj na záľuby. Je členkou speváckeho zboru Rozkvet a krúžku poézie Zrkadlenie. Organizuje súťaže žien v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička, je členkou krúžku paličkovania. Európa hľadá vzory pre aktívne starnutie, formy solidarity medzi generáciami, môžeme ponúknuť naozaj príklad, Anna Zabloudilová si zaslúži verejné ocenenie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto Marián Angelovič
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2012 16:00
Upravené: 07.03.2017 12:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001