Košický kraj má rozpočet na rok 2015

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) schválili v pondelok 15. decembra rozpočet na rok 2015. Regionálna samospráva v budúcom roku počíta s príjmami vo výške 195,5 milióna eur a výdavkami 202,8 milióna eur. Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný úverovými zdrojmi a prebytkom bežného rozpočtu príslušného roku.

Rokovanie o rozpočteRozvoj kraja je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úverových zdrojov a v malom rozsahu z predaja majetku KSK a z daňových príjmov. Splátky úverov a ďalších dlhov a splátok KSK predstavujú pre rok 2015 čiastku 15 275 470 €, čo je 17,85 % z vlastných bežných príjmov KSK.

Návrh rozpočtu KSK môže byť v priebehu roka 2015 pozitívne ovplyvnený schválením nového zákona o dani z motorových vozidiel, pretože jeho schválenie byznamenalo pre KSK zvýšený príjem z dane z príjmov fyzických osôb o vyššiu čiastku, než jeteraz rozpočtovaná daň z motorových vozidiel.

Najväčšou výdavkovou položkou je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 83,7 milióna eur, na dopravu a komunikácie je určených 54,4 milióna eur, na sociálne služby 28,7 milióna. Na oblasť kultúry vrátane projektov z fondov EÚ sa počíta celkovo s 17,8 milióna eur. V rámci investičných akcií chce kraj v budúcom roku dokončiť päť stavieb týkajúcich sa ciest 2. a 3. triedy, najmä v oblasti Košice - okolie. Bude sa rekonštruovať päť budov kultúrnych zariadení KSK - Múzeum južného Zemplína v Trebišove, Banícke múzeum v Rožňave, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a tiež Hvezdáreň a Zemplínske múzeum v Michalovciach. Kraj na ne celkovo získal z eurofondov vyše 8,6 milióna eur. Rozsiahlejšie investície budú smerované aj do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet na rok 2015 nájdete tu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2014 14:30
Upravené: 15.03.2017 14:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001