Košický kraj bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom 255 miliónov eur

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) na poslednom Zasadnutí v tomto roku schválili Návrh rozpočtu KSK pre roky 2019-2021. Župa bude mať v budúcom roku vyrovnaný rozpočet vo výške 254 887 187 eur. Najviac peňazí pôjde na školstvo, dopravu a komunikácie, aj na sociálne služby.

„Už v tomto roku sa nám podarilo opraviť trikrát viac ciest ako vlani, a to aj vďaka lacnejším rekonštrukciám a iným technológiám, ktoré používame a ktoré šetria verejné prostriedky. Podarilo sa nám znížiť platby za energetickú spotrebu o 100-tisíc eur. Presťahovaním elokovaného pracoviska v Sečovciach do iných priestorov ušetríme ročne 870-tisíc eur. Našim cieľom je hospodáriť s verejnými prostriedkami transparentne a efektívne a v tomto trende budeme pokračovať aj v budúcom roku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Bežné príjmy kraja by mali v budúcom roku dosiahnuť takmer 212 369 729 eur, bežné výdavky by mali byť 197 073 671 eur. 

Župa očakáva, že kapitálové príjmy dosiahnu 10 595 083 eur a výdavky 46 888 403 eur. Príjmové finančné operácie by mali byť 31 922 375 eur a výdavkové finančné operácie 10 025 113 eur.

Bežný rozpočet tvorí aj centrálna rezerva vo výške 700-tisíc eur na financovanie prípadných mimoriadnych a nepredvídaných udalostí.

„V tomto roku sa nám podarilo zlepšiť finančnú kondíciu kraja, čo sa odrazilo aj na poklese dlhu. Vlani predstavoval dlh župy takmer 21 percent, v tomto roku je na úrovni 17tich percent. Umožňuje nám to viac investovať do kapitálových výdavkov, keďže úverová rezerva kraja je aktuálne na úrovni 60 miliónov eur, čo predstavuje sumu, ktorú si môžeme požičať bez toho, aby nám hrozila dlhová brzda,“ dodal Trnka.

Investičné projekty za 47 miliónov eur

Najviac peňazí vyčlenil kraj na vzdelávanie, a to takmer 105 miliónov eur. Z týchto peňazí bude napríklad postavená školská jedáleň na Obchodnej akadémii v Rožňave, zrekonštruovaná bude budova SOŠ – Szakközépiskola v Košiciach a zrekonštruovaný bude aj internát na Medickej 2 v Košiciach.

V rámci oblasti doprava a komunikácie bolo vyčlenených 72 miliónov eur. Opráv sa dočká napríklad most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, most cez rieku Laborec pred obcou Vojany, sanovaný bude zosuv medzi obcami Rudňany a Poráč, opravené budú cesty v Nižnom Klátove či Zlatej Idke a opravený bude aj most cez rieku Hornád smerom na Chrasť nad Hornádom.

Na sociálnu oblasť a zdravotníctvo má župa 31 miliónov eur, zrekonštruované budú napríklad kúpeľne v zariadeniach ARCUS a SUBSIDIUM. Na kultúru a cestovný ruch má kraj vyčlenených 16 miliónov eur. Z toho 850-tisíc eur použije na vypracovanie projektového zámeru na výstavbu Kreatívneho centra Košického kraja. Novou rozpočtovou položkou je cyklistická mobilita, v rámci ktorej chce kraj investovať do výstavby nových cyklotrás.

Po prvýkrát vyčlenila župa finančné prostriedky na šport, a to 900-tisíc eur. Použité budú na fungovanie Krajskej futbalovej ligy, aj na projektovú dokumentáciu na výstavbu športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach, či na výstavbu športovej haly pri Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi.

Plánované investičné projekty Košického samosprávneho kraja na rok 2019 predstavujú 47 miliónov eur. Pre porovnanie, v tomto roku počítal kraj s investíciami vo výške takmer 70 miliónov eur. V roku 2016 sa preinvestovalo 7,5 milióna eur a v roku 2017 to bolo viac než 11,3 miliónov eur.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2018 16:00
Upravené: 18.01.2019 11:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról