Košický kraj bol nútený odvolať riaditeľku školy v Sečovciach

Vysoké nájomné, porušovanie pravidiel verejného obstarávania, rozhodnutie Ministerstva školstva SR o vyradení zo siete škôl boli hlavnými dôvodmi odvolania riaditeľky Spojenej školy Zimná 96 v Dobšinej, elokovaného pracoviska v Sečovciach.

Po odvolaní riaditeľky školy bol jej vedením poverený jeden z pedagógov školy. „Zistenia nášho úradu a hlavnej školskej inšpektorky boli nepríjemným prekvapením. Pochybenia vedenia školy boli natoľko vážne, že sme museli pristúpiť k takýmto opatreniam - odvolať súčasnú riaditeľku a poveriť vedením školy jedného zo zamestnancov školy,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy.

Za jeden z najvypuklejších problémov považuje zriaďovateľ prehnanú výšku nájmu za priestory, ktoré elokované pracovisko v Sečovciach využívalo. Ročne zaň platilo takmer 900 tisíc EUR. Podobné elokované pracoviská pritom platia zlomok z tejto sumy.  “V Bidovciach platí škola za meter štvorcový súkromníkovi ročne spolu približne 36 eur za meter štvorcový. V meste Sečovce dáva iná stredná škola za nájom 40 eur. Spomedzi všetkých pracovísk vyskakuje len škola z Dobšinej – za meter štvorcový si účtuje viac ako 350 eur ročne. Každý rozumný hospodár musí pri takej nehoráznosti zakročiť,” uviedol Trnka.

Už podľa pôvodnej zmluvy z roku 2013 dostávala prenajímateľka za nájom 216 eur. Po podpise dodatku o rok neskôr, už s jej firmou S1 s.r.o., narástol na 350 eur. Nezákonnosť potvrdila aj finančná kontrola. Škole vytkla aj to, že nezverejnila faktúry na webe kraja.

Ďalším dôležitým faktom, na základe ktorého Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) rozhodol o odvolaní riaditeľky boli výsledky kontroly hlavnej školskej inšpektorky. Tá konštatovala neuskutočňovanie vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, nedodržanie materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, aj nesprávne zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To malo za následok, že škola poberala za žiakov viac peňazí ako mala nárok. Kontrola tiež vytkla nesplnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov  teoretického odborného vzdelávania a praktickej prípravy. Aj na základe týchto zistení Ministerstvo školstva SR rozhodlo o vyradení elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl.

„Výchovu a vzdelávanie mladých ľudí považujeme za jednu z priorít nášho kraja. S deťmi sa nehazarduje. Preto sme nemohli ignorovať skutočnosti, že všetky kontroly, ktoré v Sečovciach prebehli, konštatovali vážne pochybenia,“ uviedol Trnka.

Pripomenul, že aj na základe týchto kontrol pred niekoľkými týždňami avizoval, že Úrad KSK vykoná všetky opatrenia, aby sa podozrenia zo zneužitia verejných prostriedkov a nehospodárneho nakladania s nimi dôsledne vyšetrili a voči zodpovedným osobám bola vyvodená zodpovednosť.

„Mám maximálny záujem na tom, aby sa deti so znevýhodneného prostredia mohli ďalej vzdelávať. Musí však to byť za podmienok, ktoré neplytvajú peniazmi všetkých občanov Košického samosprávneho kraja, nevzbudzujú vážne podozrenia z porušovania pravidiel nakladania s verejnými zdrojmi a nepodliezajú latku kvality. Verím, že poverený riaditeľ dá školu v Sečovciach rýchlo do poriadku, tak aby z nej mali radosť rodičia, deti a aby spĺňala podmienky ministerstva. Zároveň, vzhľadom na prijaté opatrenia, čakáme v blízkej dobe protiútok,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2018 16:00
Upravené: 18.01.2019 10:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról