Košickí elektrotechnici budú pracovať na riešení technických projektov

V uplynulom týždni sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach uskutočnilo zaujímavé stretnutie zástupcov stredných škôl z piatich krajín - zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovinska.

Títo partneri pod vedením koordinátorov zo SPŠ elektrotechnickej v Košiciach budú 19 mesiacov pracovať v rámci programu Erasmus+ na spoločnom projekte s názvom „Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce“. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Celkove až 60 žiakov z jednotlivých škôl bude pod vedením svojich učiteľov v zmiešaných medzinárodných tímoch vytvárať 30 spoločných produktov. Žiaci budú pracovať vo dvojiciach tak, aby boli v každej dvojici žiaci z rôznych krajín. Budú tak mať príležitosť precvičiť a zdokonaliť si nielen svoje technické vedomosti a zručnosti, ale aj komunikáciu v cudzom jazyku, plánovanie a kontrolu, samostatnosť, schopnosť riešiť problémy, či dodržiavať termíny.

V rámci úvodného medzinárodného stretnutia si päť odborných škôl zosúladilo svoje požiadavky na žiakov v tímoch, oboznámili sa s technickými možnosťami jednotlivých škôl, porovnali si študijné programy a vytvorili spoločne 30 projektových zadaní, medzi ktorými sú napríklad Robot na maľovanie kraslíc, Systém pre kontrolu naplnenia smetných košov, Merač elektrických veličín pre zrakovo postihnutých, či Inteligentné zrkadlo. Na týchto a podobných projektoch začnú žiaci pracovať v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

Na záver projektu sa medzinárodnom projektovom stretnutí v júni 2019, ktoré bude opäť v Košiciach, jednotlivé projekty vyhodnotia. Výstupom celého európskeho projektu budú nielen samotné produkty žiakov, ale aj návody pre iné odborné školy, ktoré by chceli skúsiť podobnú cezhraničnú spoluprácu.

Koordinátorom projektu je SPŠ elektrotechnická Košice, Slovensko. Partnermi projektu sú stredné odborné školy: SPTŠ Murska Sobota, Slovinsko; SPŠE Havířov, Česká republika; Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma, Maďarsko; Zespół Szkół Technicznych Mikolów, Poľsko.

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Michal Copko - koordinátor projektu SPŠ elektrotechnická Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.02.2018 12:24
Upravené: 23.10.2021 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001