Košické Olšany majú lepšiu protipovodňovú ochranu

Zabezpečiť protipovodňovú ochranu obyvateľov obce Košické Olšany a ich súkromného a verejného majetku, bolo cieľom projektu „Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Košické Olšany“, ktorý realizovala obec. Projekt bol financovaný z Operačného programu Životné prostredie.

V rámci projektu bola zrealizovaná protipovodňová úprava miestneho potoka v dĺžke 397 metrov. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 310 442 eur. Realizoval sa od júna 2012 do júna 2014.

Zámerom výzvy bolo výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Projekt v Košických Olšanoch pozostával z hlavnej aktivity - úpravy bezmenného vodného toku č. 039. Úprava bola rozdelená na dva úseky - prvý v rómskej osade a druhý medzi kostolom a areálom poľnohospodárskeho družstva. V rámci úpravy druhého úseku sa robila aj sanácia svahu a cesty.

Vďaka projektu má obec dostatočnú protipovodňovú ochranu pred veľkými vodami a pred záplavami osídleného územia. Upravená časť toku pomôže odvádzať veľké vody a zabráni vybrežovaniu.

Autor/zdroj: Slavomír Horváth, starosta obce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2014 15:00
Upravené: 12.03.2017 12:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001