„Košická župa žije knihou“ – Týždeň knižníc v Košickom samosprávnom kraji

Mesiac marec nie je spätý len s príchodom jari, ale aj s knihou a jej významom pre rozvoj komplexnej osobnosti človeka. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa zapájajú do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným názvom „Košická župa žije knihou“ – Týždeň knižníc v Košickom samosprávnom kraji.

Košický samosprávny kraj pokrýva región knižnično-infomačnými službami v celom kraji rovnomerne:

V piatich regionálnych knižniciach je evidovaných celkom približne 26 tisíc registrovaných používateľov služieb. Počet výpožičiek všetkých uvedených knižníc je 850 tisíc, z čoho až 85% tvorili absenčné výpožičky. Stav knižničného fondu v uvedených knižniciach je takmer 600 tisíc knižných jednotiek.  V roku 2019 vyčlenil Košický samosprávny kraj viac ako 20 tisíc eur na nákup nových kníh a dokumentov, ďalšie zdroje knižnice získali vďaka grantom a sponzorom.  Knižnice mnohé zo svojich aktivít a podujatí realizujú vďaka úspešným projektom, na ktoré získavajú mimorozpočtové prostriedky, najmä z Fondu na podporu umenia. Vlani si knižnice pripísali 31 úspešných projektov, na ktoré získali 120 tisíc eur.

Každoročne knižnice spolu zorganizujú približne 1 800 rôznych podujatí pre všetky vekové kategórie. Počet návštevníkov knižníc, ktorí vlani prišli za výpožičkami a na podujatia,  bol viac ako 350 tisíc.

Pozitívnym trendom je, že napriek vzmáhajúcim sa digitálnym technológiám v každej oblasti spoločenského života sa počet registrovaných čitateľov v regionálnych knižniciach neznižuje, naopak, neustále narastá (rok 2014 – 25 tisíc, rok 2018 – 26 tisíc).

Regionálne knižnice sa čoraz viac profilujú ako komunitné centrá s rozmanitou ponukou kultúrnych, informačných i vzdelávacích služieb. Venujú sa programom rozvoja čitateľskej gramotnosti, čítaniu s porozumením, celoživotnému vzdelávaniu a podpore najmä regionálnych autorov a literatúry.

Počas Týždňa slovenských knižníc i marca knižnice KSK ponúkajú autorské čítania, besedy so zaujímavým osobnosťami, literárne súťaže, biblioterapiu, tvorivé dielne, odborné prednášky, výstavy, zážitkové čítania a pod. Podrobné programy sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých knižníc.

   

Autor/zdroj: Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.03.2019 16:00
Upravené: 26.07.2021 09:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001