Košická župa žiada o navýšenie vlakov v Moldave nad Bodvou

Na poslednom Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) poslanci hodnotili ekonomický a funkčný prínos Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto. Zhodli sa na tom, že terminál neprináša taký úžitok, ako by mal. Problémom je nízky počet prepravených osôb, málo vlakov a nedostatočné vlakové spojenia.

Košický samosprávny kraj je objednávateľom prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, zabezpečuje ju spoločnosť eurobus, a.s. Objednávateľom železničnej dopravy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

„Po vzniku samosprávnych krajov prešli kompetencie  financovať a prevádzkovať autobusovú dopravu zo štátu na samosprávne kraje. Decentralizácia však bola pozastavená a preto kompetencie týkajúce sa regionálnej železničnej dopravy neprešli na župy tak, ako napríklad v Česku, ale ostali v rukách štátu. Košická župa má preto zviazané ruky a pre svojich občanov, žiaľ, nemá právomoc objednávať jednotlivé vlaky a vlakové spojenia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Kraj v minulosti predložil ministerstvu, ako objednávateľovi vlakových liniek za štát, návrh na posilnenie vlakových spojení o tridsať percent iným železničným dopravcom. „Okrem toho sme niekoľkokrát oslovili ministerstvo so žiadosťou o zlepšenie dopravnej ponuky v Moldave nad Bodvou. Vo februári sme za týmto účelom žiadali ministra o rokovanie. O stretnutie však neprejavil záujem a v odpovedi ministerstvo uviedlo, že neplánuje posilniť dopravu na tejto trati,“ povedal Trnka.

Terminál mal ako integrovaný dopravný systém slúžiť pre železničnú, autobusovú, automobilovú, cyklistickú aj pešiu dopravu. Košická župa skoordinovala autobusovú dopravu so železničnou a odstránila súbežné spoje. Cestujúci však majú rastúci záujem o vlaky. Podľa štatistík KSK, v roku 2015 prepravili železnice na tejto trati týždenne 2 079 ľudí, vlani počet narástol na 5 396. V autobusovej doprave počet prepravených cestujúcich klesol. Za rok 2015 ich bolo týždenne 19 176, o tri roky neskôr už len 15 786.

Poslanci preto uznesením zaviazali predsedu KSK, aby z dôvodu nedostatočného prínosu terminálu rokoval s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Žiadajú, aby ministerstvo naplnilo pôvodný zámer projektového riešenia, navýšilo počet vlakov na tejto trati a zrealizovalo sľúbenú elektrifikáciu tratí od Hanisky po Moldavu nad Bodvou.

Zo 440 obcí a miest v Košickom kraji má aspoň jednu železničnú zastávku 122. Železničná doprava je však zabezpečená len pre 75 obcí. „Z celkovo 150 železničných zastávok alebo staníc v našom kraji je až 56 nevyužívaných. Osobná doprava bola zastavená na všetkých regionálnych tratiach v Košickom kraji. Konkrétne medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom, Plešivcom a Slavošovcami, Plešivcom a Muráňom, Rožňavou a Dobšinou, Spišskou Novou Vsou a Levočou, Spišskými Vlachmi a Spišským Podhradím, Trebišovom a Vranovom nad Topľou, Bánovcami nad Ondavou a Veľkými Kapušanmi. Takisto nepremávajú osobné vlaky na traťových úsekoch Moldava nad Bodvou - Plešivec - Jesenské a Košice – Kechnec,“ informoval Radovan Hužvík z odboru dopravy Úradu KSK.

„Vzhľadom na takýto vývoj je na mieste otvoriť otázku decentralizácie, minimálne v oblasti regionálnych železníc. Som presvedčený, že ak by regionálne železnice spadali pod samosprávne kraje, priniesli by oveľa viac výhod pre obyvateľov,“ dodal Trnka.

Terminál integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou začali železnice stavať ako pilotný projekt v rámci Slovenska ešte v roku 2007. Cestujúci ho využívajú už štvrtý rok, pričom jeho sprevádzkovaním sa mala nahradiť nevyhovujúca autobusová stanica a zlepšiť prístup obyvateľov k železničnej doprave.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.05.2019 11:44
Upravené: 06.12.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001